Nasze filmy na YouTube

Kontakt

 • 25-002 Kielce
  ul. Henryka Sienkiewicza 65
 • tel. +48 796 548 507
 • fax.
 • E-mail: kontakt@siew.org.pl
 • Skype: siew_kielce

Zaproszenie do udziału w sympozjum pt.”Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”

03.07.2017

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza informuje, iż jest organizatorem sympozjum szkoleniowego pod tytułem „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”.

Przewidujemy udział w szkoleniu przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wydziału Konsularnego Ambasady Ukrainy w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Pracy, Straży Granicznej, Straży Celnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz PUIG.

Program wydarzenia obejmować będzie problematykę:

 • Bezwizowego ruchu osobowego między Ukrainą a Unią Europejską
 • Planowanych zmian w ustawie o pracy sezonowej i krótkoterminowej
 • Dostęp do polskiego rynku pracy i legalizacji cudzoziemców na terytorium RP
 • Zapotrzebowania na pracowników z zagranicy
 • Potencjalnego rozwoju branży budowlanej, turystycznej i usługowej

Uczestnicy będą mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji, które regulują ustawy pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Źródło: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza