Nasze filmy na YouTube

Kontakt

  • 25-002 Kielce
    ul. Henryka Sienkiewicza 65
  • tel. +48 796 548 507
  • fax.
  • E-mail: kontakt@siew.org.pl
  • Skype: siew_kielce

W Krakowie rozpoczął się kurs metodyczny dla wykładowców Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego

02.11.2017

Od 27 października w Krakowie przebywa grupa 7 wykładowców Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego (CHNU)

Przez 10 dni oni uczestniczyć będą w kursie metodyczno – dydaktycznym w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Podczas zajęć uczestnicy podniosą swoją wiedzę na temat: słownictwa współczesnego języka polskiego, kultury języka, kultury żywego słowa, zagadnień historii Polski XX i XXI wieku, metodyki nauczania języka polskiego oraz glottodydaktyki języka polskiego jako obcego w praktyce.

Kurs metodyczny został zorganizowany w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości. Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Projekt jest realizowany przez Chmielnicki Uniwersytet Narodowy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschód z Kielc oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej z Krakowa.

Uroczyste podpisanie porozumień o współpracy

28 października 2017 roku, uroczyście podpisano porozumienia o współpracy między Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym, Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschód z Kielc oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej z Krakowa na rzecz realizacji wspólnego projektu. Projekt pod nazwą: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości. Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Warto dodać, że nie jest to pierwsze doświadczenie Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód w  realizacji wspólnych projektów z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym. Współpraca była nawiązana już ponad 5 lat temu. Od tego czasu  nadaje się wsparcie w zakresie nauki języka polskiego na Katedrze Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, udało się zrealizować projekt Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym, w ramach którego było otwarto Specjalistyczne Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów.

     Autor tekstu i foto
     Magdalena Kalita

Galeria zdjęć