Nasze filmy na YouTube

Kontakt

 • 25-002 Kielce
  ul. Henryka Sienkiewicza 65
 • tel. +48 796 548 507
 • fax.
 • E-mail: kontakt@siew.org.pl
 • Skype: siew_kielce

O nas

SIEW.ORG.PL

Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód, które rozpoczęło działalność 4 marca 2010 roku.

biuro SIEW Kielce Sienkiewicza 65Celem naszej organizacji jest prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowo-turystycznej między Unią Europejską a krajami Europy Wschodniej oraz wszystkimi krajami zainteresowanymi realizacją wspólnych projektów.

Od początku działalności Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zrealizowało ponad 100 projektów i inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym (w tym współfinansowanych przez MSZ, MEN, Senat RP, Ministerstwo Rozwoju, Ambasadę RP w Kijowie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kijowie) – głównie na Ukrainie.
Były to m.in. misje gospodarcze, wizyty edukacyjne i studyjne, liczne szkolenia i konferencje, wsparcie polskich i ukraińskich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych, tworzenie międzynarodowych przedstawicielstw oraz liczne autorskie projekty w sektorze pozarządowym.

Od 2012 roku prowadzimy Polonijne Multicentrum Edukacyjne (www.edua.eu), a w 2016 roku w Winnicy na Ukrainie rozpoczęliśmy budowę polsko-ukraińskiego centrum współpracy organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz instytucji kultury i otoczenia biznesu.
Dodatkowo w tym samym roku rozpoczęliśmy prowadzenie w Kielcach i Winnicy przedstawicielstw Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Dzięki aktywnym działaniom już dziś dysponujemy na Podolu centrum edukacyjnym i konsultingowym, gdzie stale realizujemy szkolenia, konferencje w ramach międzynarodowych projektów oraz wspieramy realnie rozwój przedsiębiorczości.

E-DIA Winnica

Posiadamy w Winnicy i Kielcach doświadczoną polsko - ukraińską kadrę, nowoczesne zaplecze techniczne (270 m2 pow. z salami szkoleniowymi, biurem przy ul. Zodczych) oraz własny transport do organizacji delegacji na Wschód. 

Certyfikat Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza


Zapraszamy do współpracy!

Co robimy?    Co zrobiliśmy?

Jesteśmy na Facebook!

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

 • Krzysztof Kalita - Prezes Zarządu,
 • Marcin Religa - Wiceprezes Zarządu
 • Magdalena Kalita - Sekretarz
 • Sylwia Bluszcz - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Monika Rosmanowska - przewodnicząca
 • Kamil Brodniewicz
 • Tomasz Duma

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACJA EUROPA - WSCHÓD

SPRAWOZDANIA:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010