×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
FAMI - InfoPunkt
Jak pomagamy?
Infolinia i kontakt
Porady prawne
Konsultacje z psychologiem
Mobilny Punkt Informacyjny

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji lub uzyskania informacji pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni)

Punkt znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w naszym Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji z radcą prawnym pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni)

Punkt znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem w naszym Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni)

Punkt znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Mobilny Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców to cykliczne bezpłatne  spotkania informacyjne na terenie województwa świętokrzyskiego.

Spotkania organizujemy w urzędach, szkołach, uczelniach, organizacjach, przedsiębiorstwach oraz w miejscach, gdzie naszej pomocy potrzebują cudzoziemcy.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia spotkania w regionie na naszej Mapie Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO, lub pod nr tel. +48 573338377 oraz e-mail: info@inteuro.info

Harmonogram spotkań publikujemy na platformie INTEURO.INFO

Zapraszamy do współpracy wszystkich Państwa, którzy chcieliby zorganizować z nami  bezpłatne spotkania informacyjne dla cudzoziemców korzystając z Mobilnego Punktu Informacyjnego. 

Wsparcie Cudzoziemców
INTEURO Info i Kontakt
INTEURO Edukacja
INTEURO Integracja
INTEURO Biznes
INTEURO Sieć

Programy INTEURO Info i INTEURO Kontakt to dwa z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim. 

Do końca września 2022 r. przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego i pochodzących krajów spoza Unii Europejskiej. 

Punkt oferuje BEZPŁATNE wsparcie informacyjne i doradcze w zakresie:

- legalizacji pobytu na terytorium Polski, 

- uzyskaniu pozwolenia na pracę, 

- zrozumieniu i interpretacji pism urzędowych, umów (w tym także w sporządzaniu pism i wniosków), 

- edukacji,

- opieki zdrowotnej,

- pomocy w kontakcie z polską administracją itp.

Pytania, na które odpowiadamy w czterech językach: polskim, ukaińskim, rosyjskim i angielskim dotyczą szeroko pojętego wsparcia informacyjnego i doradczego nt. praktycznych aspektów życia w Polsce.

Warto podkreślić, iż w ramach funkcjonowania Punktu zapewniamy także BEZPŁATNE wsparcie specjalistyczne radcy prawnego oraz psychologa.

Aby więcej osób mogło skorzystać ze wsparcia uruchomiliśmy także Mobilny Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców.

Gdzie jesteśmy?

INTERNET
Najszybciej znajdziecie nas Państwo poprzez wizytę na platformie internetowej: Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Jesteśmy również obecni w sieciach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube.

INFOLINIA
Uruchomiliśmy dla Państwa infolinię w czterech językach: polskim, ukraińskich, rosyjskim i angielskim.

Infolinia: +48 573338377, lub +48 413039257
Viber: +48 789085083
e-mail: info@inteuro.info

STACJONARNY PUNKT INFORMACYJNY
25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 78A (drugie piętro)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Program INTEURO Edukacja to jeden z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim. 

Do końca września 2022 r. przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego i pochodzących krajów spoza Unii Europejskiej. 

W ramach programu INTEURO Edukacja przewidziano wsparcie językowe dla 2 grup cudzoziemców w województwie świętokrzyskim:
- 120 uczestników kursów integracyjnych (w większości nowych studentów, uczniów i ich rodzin)
- 300 pracowników zatrudnionych w MŚP i ich rodzin oraz uczniów (od 15 roku życia) i studentów cudzoziemskich (obywateli krajów spoza Unii Europejskiej)

Oferta bezpłatnych 60-godzinnych kursów języka polskiego (poziomy A1, A2, B1, B2) będzie niewątpliwie wsparciem adaptacji cudzoziemców przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz pozwoli na podniesienie osiąganych przez nich wyników zarówno w nauce, jak i w pracy.
Będzie to szczególnie przydatne dla przyszłych studentów i uczniów, dla których pierwsze miesiące życia w Polsce są często najtrudniejsze.

Kursy prowadzą dyplomowane nauczycielki języka polskiego jako obcego.
Wszyscy uczestnicy otrzymują również zestawy materiałów edukacyjnych.

Ogłoszenia o rekrutacji na kursy językowe będą publikowane w serwisie Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Ostateczny kształt działań będzie dostosowywany do warunków związanych z pandemią COVID-19.

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem wszystkie osoby i podmioty zainteresowane dołączeniem do naszego programu. 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji lub uzyskania informacji pod nr tel. +48 413039257 lub e-mail: info@inteuro.info 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro) Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Program INTEURO Integracja to jedno z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim. 

Do końca września 2022 r. przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego i pochodzących krajów spoza Unii Europejskiej. 

Program INTEURO Integracja to bezpłatne 7-dniowe kursy integracyjne z intensywną nauką języka polskiego, które zostaną zorganizowane w województwie świętokrzyskim latem i jesienią 2021 i 2022 roku.

320 osób - cudzoziemców (obywateli spoza UE) weźmie udział w kursach bogatych w liczne wycieczki po regionie, warsztaty integracyjne oraz spotkania z mieszkańcami świętokrzyskiego. Równoległym działaniem w czasie kursów będą także lekcje języka polskiego w terenie pod hasłem "POLSKA: Europa w praktyce" prowadzone przez doświadczone edukatorki.
Wsparcie to kierowane będzie przede wszystkim do przyszłych zagranicznych uczniów i studentów oraz ich rodzin.

Organizacja kursów adaptacyjnych będzie miała na celu zwiększenie udziału cudzoziemców w życiu społeczno - kulturalnym regionu świętokrzyskiego.
Szczególny nacisk położony będzie na regionalną aktywność cudzoziemców w organizacjach pozarządowych i przekazanie wiedzy, jak realizować własne projekty międzynarodowe.
Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód będzie zapraszało doświadczonych ekspertów z III sektora, a także zachęcało uczestników kursów do realizacji międzynarodowych projektów na przykładzie własnych inicjatyw współfinansowanych ze środków MSZ, MEN, Senat RP i in.

Z pewnością interesującym wątkiem, który będzie wykorzystywany w programach warsztatów integracyjnych będzie przykład ponad 60-letniej współpracy miast partnerskich Kielc i ukraińskiej Winnicy.

Ogłoszenia o rekrutacji na kursy integracyjne będą publikowane w serwisie Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Ostateczny kształt działań będzie dostosowywany do warunków związanych z pandemią COVID-19.

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem wszystkie osoby i podmioty zainteresowane dołączeniem do naszego programu. 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji lub uzyskania informacji pod nr tel. +48 413039257 lub e-mail: info@inteuro.info 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro) Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Program INTEURO Biznes to jedno z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim. 

Do końca września 2022 r. przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego i pochodzących krajów spoza Unii Europejskiej. 

Program INTEURO Biznes będzie realizowany we współpracy z Miastem Kielce oraz Kieleckim Parkiem Technologicznym.

Kierowany jest do cudzoziemców - obywateli państw trzecich (spoza UE) studiujących na uczelniach wyższych w województwie świętokrzyskim.
Wsparcie dotyczy osób zainteresowanych w przyszłości prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.
Zaplanowano udział 50 osób w cyklu bezpłatnych warsztatów przedsiębiorczości prowadzonych przez ekspertów, prawników i przedsiębiorców w Kieleckim Parku Technologicznym.
Dodatkowo przewidziano również we współpracy z KPT praktyczne wsparcie w postaci utworzenia strefy coworkingu dla młodych przedsiębiorczych cudzoziemców.
Przyszli przedsiębiorcy/inwestorzy spoza UE uzyskają także dostęp do ofert inwestycyjnych Miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego oraz profesjonalnej informacji w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Poprzez powyższe działania Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód we współpracy z Miastem Kielce i Kieleckim Parkiem Technologicznym chce wykorzystać potencjał absolwentów - cudzoziemców i zwiększyć ich aktywność w kierunku przedsiębiorczości w mieście i regionie.
Liczymy, że zwiększy to szanse na pozostanie tej przedsiębiorczej młodzieży w świętokrzyskim.

Celem szerszej promocji tematyki przedsiębiorczości wśród cudzoziemców zamieszkujących województwo świętokrzyskie zaplanowano także zorganizowanie w Energetycznym Centrum Nauki KPT cyklu bezpłatnych innowacyjnych warsztatów integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

Ogłoszenia o rekrutacji na warszataty dla studentów oraz zaproszenia dla rodzin na spotkania integracyjne w KPT będą publikowane w serwisie Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Ostateczny kształt działań będzie dostosowywany do warunków związanych z pandemią COVID-19.

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem wszystkie osoby i podmioty zainteresowane dołączeniem do naszego programu. 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji lub uzyskania informacji pod nr tel. +48 413039257 lub e-mail: info@inteuro.info 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni) 

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro).

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Program INTEURO Sieć to jedno z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim.

Do końca września 2022 r. przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego i pochodzących krajów spoza Unii Europejskiej.

W ramach programu INTEURO Sieć na terenie województwa zostaną rozmieszczone tablice informacyjne w czterech językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim zachęcające do skorzystania z bezpłatnych usług Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach.
Tablice zostaną bezpłatnie przekazane do instytucji, urzędów, organizacji, które w swej działalności mają kontakt z cudzoziemcami.

W ten sposób powstanie mapa podmiotów, które będą mogły pomagać cudzoziemcom poprzez ułatwienie kontaktu z Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach i promocję Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO.

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem wszystkie podmioty zainteresowane dołączeniem do naszego programu.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji lub uzyskania informacji pod nr tel. +48 413039257 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni)

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Jak działamy
Dlaczego Wschód?
Ochrona Środowiska
Ludzie
Statut Sprawozdania
Przetargi / Oferty

Bo Wschód nas chciał i bardzo gościnnie przyjął.

Działamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni i możemy mieć solidnych partnerów i przyjaciół.

Tu ich znaleźliśmy. Zaczęło się od Ukrainy, która do dziś jest naszym hobby, gdzie dobra muzyka, ciekawa kultura, serdeczni ludzie i wiele roboty!

 

"Uwaga, grupa! Kierunek – wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja"
[cyt. "Seksmisja" - polski film komediowy z 1983 r.]

Realizujemy
Zrealizowaliśmy
Projekty międzynarodowe
Stałe inicjatywy / programy
Podróże na Wschód
Współpracuj z nami
Wolontariat / Praktyki
Napisz projekt z nami
Pozyskaj granty / Znajdź partnera
Oferty pracy
Szkolenia / warsztaty

Podpowiadamy gdzie szukać i czy w ogóle warto dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem.
W tym miejscu będziemy również przedstawiać propozycje partnerstw w międzynarodowych projektach.

 

Dla biznesu
Misje gospodarcze
Wsparcie pracodawców
Tłumaczenia
Wirtualne biuro
Dotacje dla firm

Zapewniamy kompleksowe doradztwo dla polskich przedsiębiorstw w zakresie legalizacji zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.
Mamy doświadczenie w organizacji zarówno tłumaczeń symultanicznych, jak i konsekutywnych w Polsce, Ukrainie i innych krajach Europy Wschodniej.
Obsługujemy międzynarodowe wydarzenia kulturalne, gospodarcze, konferencje, szkolenia, wizyty studyjne, misje gospodarcze, stoiska targowe oraz spotkania indywidualne.
Nasze realizacje możecie Państwo zobaczyć poniżej. Zapraszamy do współpracy!

Oferta współpracy dla osób, przedsiębiorstw i organizacji z krajów Europy Wschodniej chcących rozpocząć działalność w Polsce

Podpowiadamy gdzie szukać i czy w ogóle warto dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje dla zagranicznych inwestorów w Polsce

Partnerzy i referencje
Referencje
NGO
Administracja
Biznes
Patronaty
Kontakt
Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód
25-501 Kielce
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
E-mail: