×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
FAMI - InfoPunkt
Jak pomagamy?
Infolinia i kontakt
Porady prawne
Konsultacje z psychologiem
Mobilny Punkt Informacyjny

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji lub uzyskania informacji pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni)

Punkt znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w naszym Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji z radcą prawnym pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni)

Punkt znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem w naszym Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni)

Punkt znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Mobilny Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców to cykliczne bezpłatne  spotkania informacyjne na terenie województwa świętokrzyskiego.

Spotkania organizujemy w urzędach, szkołach, uczelniach, organizacjach, przedsiębiorstwach oraz w miejscach, gdzie naszej pomocy potrzebują cudzoziemcy.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia spotkania w regionie na naszej Mapie Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO, lub pod nr tel. +48 573338377 oraz e-mail: info@inteuro.info

Harmonogram spotkań publikujemy na platformie INTEURO.INFO

Zapraszamy do współpracy wszystkich Państwa, którzy chcieliby zorganizować z nami  bezpłatne spotkania informacyjne dla cudzoziemców korzystając z Mobilnego Punktu Informacyjnego. 

Wsparcie Cudzoziemców
INTEURO Info i Kontakt
INTEURO Edukacja
INTEURO Integracja
INTEURO Biznes
INTEURO Sieć

Programy INTEURO Info i INTEURO Kontakt to dwa z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim. 

Do końca września 2022 r. przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego i pochodzących krajów spoza Unii Europejskiej. 

Punkt oferuje BEZPŁATNE wsparcie informacyjne i doradcze w zakresie:

- legalizacji pobytu na terytorium Polski, 

- uzyskaniu pozwolenia na pracę, 

- zrozumieniu i interpretacji pism urzędowych, umów (w tym także w sporządzaniu pism i wniosków), 

- edukacji,

- opieki zdrowotnej,

- pomocy w kontakcie z polską administracją itp.

Pytania, na które odpowiadamy w czterech językach: polskim, ukaińskim, rosyjskim i angielskim dotyczą szeroko pojętego wsparcia informacyjnego i doradczego nt. praktycznych aspektów życia w Polsce.

Warto podkreślić, iż w ramach funkcjonowania Punktu zapewniamy także BEZPŁATNE wsparcie specjalistyczne radcy prawnego oraz psychologa.

Aby więcej osób mogło skorzystać ze wsparcia uruchomiliśmy także Mobilny Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców.

Gdzie jesteśmy?

INTERNET
Najszybciej znajdziecie nas Państwo poprzez wizytę na platformie internetowej: Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Jesteśmy również obecni w sieciach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube.

INFOLINIA
Uruchomiliśmy dla Państwa infolinię w czterech językach: polskim, ukraińskich, rosyjskim i angielskim.

Infolinia: +48 573338377, lub +48 413039257
Viber: +48 789085083
e-mail: info@inteuro.info

STACJONARNY PUNKT INFORMACYJNY
25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 78A (drugie piętro)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód prowadzi zapisy na bezpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców w województwie świętokrzyskim
Kursy organizowane są w ramach programu INTEURO Edukacja – jednego z sześciu głównych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO.
Wszystko to realizowane jest w ramach projektu Stowarzyszenia nr 48/12-2019/FAMI pod nazwą „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań"

Nauka na kursach odbywa się na różnych poziomach zaawansowania: od poziomu A1 do B2 i obejmuje 60 godzin dydaktycznych. 

Uczestnikami kursów językowych mogą być cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie oraz ich dzieci.

Zobacz także: Kto może skorzystać z bezpłatnego wsparcia w ramach naszego projektu?

Jak zapisać się na bezpłatny kurs języka polskiego?

  1. Zapoznaj się z REGULAMINEM KURSU
  2. Wypełnij i wyślij FORMULARZ ON-LINE

Po weryfikacji danych pracownicy Punktu Informacyjnego poinformują Cię o zarejestrowaniu na kurs.
Otrzymasz wiadomość na podaną w serwisie skrzynkę e-mail lub SMS.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy dotyczącej rejestracji na kurs?

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach lub do kontaktu poprzez Infolinię: +48573338377 oraz e-mail: info@inteuro.info

Program INTEURO Integracja to jeden z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Program INTEURO Integracja to bezpłatne 7-dniowe kursy integracyjne z intensywną nauką języka polskiego, które zostaną zorganizowane w województwie świętokrzyskim w 2021 i 2022 roku.

320 osób - cudzoziemców (obywateli spoza UE) weźmie udział w kursach bogatych w liczne wycieczki po regionie, warsztaty integracyjne oraz spotkania z mieszkańcami świętokrzyskiego. W czasie kursów organizowane będą także lekcje języka polskiego w terenie pod hasłem "POLSKA: Europa w praktyce" prowadzone przez doświadczone edukatorki.

Organizacja kursów ma na celu zwiększenie udziału cudzoziemców w życiu społeczno - kulturalnym regionu świętokrzyskiego (ostateczny kształt działań będzie dostosowywany do warunków związanych z pandemią COVID-19).

TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY!

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem cudzoziemców zainteresowanych udzałem w bezpłatnych kursach integracyjnych.

Zapisy prowadzimy pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Skorzystaj także z FORMULARZA ON-LINE!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Program INTEURO Biznes to jeden z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Program INTEURO Biznes będzie realizowany we współpracy z Miastem Kielce oraz Kieleckim Parkiem Technologicznym.

Do kogo kierowane jest wsparcie?

Program kierowany jest do cudzoziemców - obywateli państw trzecich (spoza UE) - w tym studiujących na uczelniach wyższych w województwie świętokrzyskim.
Wsparcie dotyczy osób zainteresowanych w przyszłości prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Zaplanowano:

  • warsztaty przedsiębiorczości dla 50 obywateli państw spoza UE z województwa świętokrzyskiego - obecnych i przyszłych przedsiębiorców;
  • strefę co-workingu dla 25 obywateli państw spoza UE legalnie studiujących na uczelniach wyższych w województwie świętokrzyskim;
  • warsztaty w Energetycznym Centrum Nauki z udziałem 200 obywateli państw spoza UE przebywających w województwie świętokrzyskim (rodziny cudzoziemskie: dzieci, młodzież, dorośli).

Przyszli przedsiębiorcy/inwestorzy spoza UE uzyskają także dostęp do ofert inwestycyjnych Miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego oraz profesjonalnej informacji w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Poprzez powyższe działania Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód we współpracy z Miastem Kielce i Kieleckim Parkiem Technologicznym chce wykorzystać potencjał cudzoziemców i zwiększyć ich aktywność w kierunku przedsiębiorczości w mieście i regionie.
Liczymy, że zwiększy to szanse na pozostanie szczególnie przedsiębiorczej młodzieży w województwie świętokrzyskim.

TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI!

Już dziś zapraszamy do kontaktu cudzoziemców zainteresowanych udzałem w bezpłatnych warsztatach przedsiębiorczości w Kieleckim Parku Technologicznym.

Zapisy prowadzimy pod nr tel. +48 573338377 lub e-mail: info@inteuro.info

Skorzystaj także z FORMULARZA ON-LINE!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Zobacz także REGULAMIN udziału w programie INTEURO BIZNES.

Program INTEURO Sieć to jedno z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim.

Do końca września 2022 r. przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego i pochodzących krajów spoza Unii Europejskiej.

W ramach programu INTEURO Sieć na terenie województwa zostaną rozmieszczone tablice informacyjne w czterech językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim zachęcające do skorzystania z bezpłatnych usług Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach.
Tablice zostaną bezpłatnie przekazane do instytucji, urzędów, organizacji, które w swej działalności mają kontakt z cudzoziemcami.

W ten sposób powstanie mapa podmiotów, które będą mogły pomagać cudzoziemcom poprzez ułatwienie kontaktu z Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach i promocję Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO.

Już dziś zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem wszystkie podmioty zainteresowane dołączeniem do naszego programu.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wcześniejszego umówienia konsultacji lub uzyskania informacji pod nr tel. +48 413039257 lub e-mail: info@inteuro.info

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni)

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców znajduje się w centrum Kielc przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro)

Na Państwa pytania odowiadamy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Dlaczego Wschód?
Ochrona Środowiska
Ludzie
Statut Sprawozdania
Przetargi / Oferty

Bo Wschód nas chciał i bardzo gościnnie przyjął.

Działamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni i możemy mieć solidnych partnerów i przyjaciół.

Tu ich znaleźliśmy. Zaczęło się od Ukrainy, która do dziś jest naszym hobby, gdzie dobra muzyka, ciekawa kultura, serdeczni ludzie i wiele roboty!

 

"Uwaga, grupa! Kierunek – wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja"
[cyt. "Seksmisja" - polski film komediowy z 1983 r.]

Partnerzy i referencje
Referencje
NGO
Administracja
Biznes
Patronaty
Kontakt
Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód
25-501 Kielce
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
E-mail: