×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
26.11.2013
1.12.2013 I Polsko - Ukraińskie Forum Ekologiczne w Kielcach

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zaprasza do udziału w polsko - ukraińskim Forum Ekologicznym, które odbędzie się 1 grudnia 2013 r. w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą: „Biznes dla ekologii. Wzrost konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez rozwój nowoczesnych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych w Winnicy” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polska Pomoc Rozwojowa 2013).

Tegorocznym tematem przewodnim będzie zrealizowana już zbiórka zużytych baterii w Winnicy na Ukrainie. Chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami we współpracy ze szkołami i mieszkańcami Winnicy. Problem zużytych baterii jest również aktualny w Polsce.

W ramach projektu przewidziano wystąpienia polskich i ukraińskich ekspertów z branży recyklingu odpadów. Zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności z województwa świętokrzyskiego. W ramach Forum odbędą się spotkania z ekspertami, warsztaty, projekcje filmów edukacyjnych.
Poprzez warsztaty chcemy dotrzeć do społeczeństwa i ukierunkować go na potrzebę ochrony naszego środowiska poprzez wykształcenie odpowiednich nawyków zasad postepowania z odpadami. Ciągle zbyt mała świadomość społeczna sprawia, że większość zużytych baterii trafia na wysypiska śmieci lub są spalane. Baterie, ze względu na swoje właściwości należą do grupy odpadów niebezpiecznych, zawierają bowiem substancje szkodliwe, które przedostają się do gleby i wody ze składowisk odpadów lub do powietrza w przypadku spalania. Dlatego tak ważne jest aby społeczeństwo było świadome zagrożeń jakie niesie za sobą wyrzucanie baterii do śmietników.

W czasie trwania Forum będzie również możliwość oddania zużytych baterii do specjalnie przygotowanych pojemników. Będzie to również doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów z ukraińskimi przedsiębiorstwami z branży recyklingu odpadów.

Polska Pomoc

1.12.2013 I Polsko - Ukraińskie Forum Ekologiczne w Kielcach