×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
26.02.2013
Biznes dla ekologii - nowy projekt SIEW na Ukrainie

W marcu rozpoczynamy realizację nowego polsko - ukraińskiego projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2013" Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód otrzymało dotację w wysokości 138650,00 zł na realizację projektu pn. "Biznes dla ekologii. Wzrost konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez rozwój nowoczesnych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych w Winnicy".
Celem projektu będzie podniesienie konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie nowoczesnych rozwiązań systemowych dla wyselekcjonowania jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych.
To kolejny projekt, który będzie realizowany w Winnicy - od ponad 50 lat mieście partnerskim Kielc.
W ramach projektu przewidziano organizację warsztatów i seminariów dla ukraińskich przedsiębiorstw mających na celu przekazanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zbiórki oraz przetwarzania zużytych baterii. Poprzez warsztaty uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie organizować kampanie edukacyjne oraz jak zachęcić społeczeństwo do działań związanych z ochroną środowiska. Niezbędnym elementem w systemie zbierania i przetwarzania zużytych baterii jest prowadzenie odpowiedniej edukacji ekologicznej. Dzięki odpowiedniej wiedzy zdobytej podczas warsztatów i seminariów, ukraińscy przedsiębiorcy będą mogli wdrożyć nowe rozwiązania i poprawić konkurencyjność swoich firm przy jednoczesnych korzyściach ekonomicznych. Ponowne wykorzystanie kadmu czy niklu pochodzącego z recyklingu baterii wymaga odpowiednio o 46 i 75% mniej energii, niż jego pozyskanie poprzez wydobycie i rafinację. W przypadku cynku, do recyklingu zużywa się 25% energii potrzebnej do wytworzenia tego metalu z rud.
W ramach projektu przewidziano nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami publicznymi oraz placówkami handlowymi, która polegać będzie na bezpłatnym dostarczaniu pojemników do zbiórki zużytych baterii, bezpłatnego odbioru zebranych baterii po zgłoszeniu przynajmniej jednego pełnego pojemnika, potwierdzenia odbioru tych odpadów oraz przekazanie do recyklingu wszystkich odebranych baterii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań nastąpi wzrost potencjału firm biorących udział w projekcie. W ramach projektu przewidziano stworzenie interaktywnej mapy miejsc odbioru zużytych baterii w Winnicy, która pomoże znaleźć punkt najbliżej domu gdzie znajduje się pojemnik przeznaczony do tych odpadów. 
Czas realizacji projektu to 1.03.2013 - 31.12.2013 r.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Winnicy tj.:
Winnickim Regionalnym Centrum Informacji "Kreatyw",
Funduszem Charytatywnym "Podilska Gromada".
Partnerem merytorycznym w projekcie będzie Fundacja Odzyskaj Środowisko z Kielc.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Biznes dla ekologii - nowy projekt SIEW na Ukrainie
Biznes dla ekologii - nowy projekt SIEW na Ukrainie