×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
31.12.2012
Podsumowanie projektu POLONIJNE MULTICENTRUM EDUKACYJNE

Pierwszy projekt polonijny za nami.

31 grudnia 2012 r. zakończyliśmy kolejny międzynarodowy projekt, który był realizowany na Ukrainie.
Celem głównym projektu było powstanie pierwszego na Podolu Polonijnego Multicentrum Edukacyjnego.
Bezpośrednim celem projektu było wsparcie organizacji polonijnych, podwyższenie znajomości języka polskiego wśród młodego pokolenia Polonii na Podolu poprzez wyposażenie i otwarcie mediateki edukacyjnej w Winnicy i Chmielnickim oraz organizację kursu języka polskiego z wykorzystaniem innowacyjnej platformy e-learning.
Dodatkowo celem było zorganizowanie wizyty edukacyjnej w Polsce dla uczestników projektu. Wszystkie powyższe cele projektu zostały zrealizowane dzięki zaplanowanym i zrealizowanym działaniom.
Projekt był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"

W dniach 23-26 sierpnia 2012 r. odbyła się wizyta studyjna, której celem było przekazanie sprzętu oraz wyposażenia edukacyjnego zakupionego w ramach projektu. Przywieziony sprzęt oraz zestawy edukacyjne dla nauczycieli oraz uczestników zostały uroczyście przekazane organizacjom partnerskim z Chmielnickiego i Winnicy. Od czerwca trwały również prace nad platformą e-learningową oraz opracowywaniem merytoryczno – technicznym mediatek w Winnicy i Chmielnickim. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2012 r. Kurs został przeprowadzony przy zastosowaniu metody tradycyjnej oraz e-learningowej jako wspomagającej (serwis edua.eu).

W założeniach zadania zaplanowane było przeszkolenie 28 uczestników. W związku z oszczędnościami jakie powstały (poprzez zakup dużej liczby laptopów i podręczników, księgarnie udzieliły rabatów, dzięki którym możliwe było zakupienie dodatkowych podręczników dla 4 nowych uczestników) możliwe było zwiększenie liczby uczestników biorących udział w projekcie. W zajęciach, ostatecznie brało udział 32 słuchaczy w wieku od 16 do 25 lat z Chmielnickiego i Winnicy.
Znaczna część młodzieży z Chmielnickiego i Winnicy, która wzięła udział w projekcie bierze pod uwagę podjęcie studiów w Polsce, dlatego kształcenie języka w tym okresie jest dla nich bardzo ważne.
Lekcje prowadzili doświadczeni nauczyciele z dwóch partnerskich organizacji: Ukraińsko - Polskiego Centrum Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu - Julia Sierkowa oraz Włodzimierz Dubiniewicz oraz Winnickiego Kulturalno - Oświatowego Związku Polaków - Maria Kozyrska - Mazur i Wiktoria Krawczuk. Słuchacze zostali podzieleni na 4 grupy, a zajęcia odbywały się równolegle w dwóch miastach: Chmielnickim i Winnicy.

W dniach 15-19 października b.r. odbyła się wizyta edukacyjna młodzieży polonijnej z Chmielnickiego i Winnicy. W wizycie wzięło udział 34 osoby w tym 25 uczestników kursów. W założeniach oferty w wizycie miało wziąć udział 28 uczestników. Wizyta w Kielcach była doskonałą okazją dla młodych uczestników projektu do praktycznego stosowania języka polskiego, a codzienne wizyty w urzędach i instytucjach były ku temu dobra okazją. Uczestnicy odwiedzili m.in. Urząd Miasta Kielce, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Szklanego Domu w Ciekotach oraz Zamku Rycerskiego w Sobkowie, który mieli okazje poznać mieszkając w nim podczas kilkudniowej wizyty w Polsce.
Wszyscy uczestnicy zgłosili potrzebę kontynuacji projektu oraz wizyt do Polski czego wyraz dali w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po wizycie edukacyjnej jak i po zakończeniu projektu.

W grudniu, podczas podsumowującej wizyty zostały uruchomione mediateki w Winnicy oraz Chmielnickim. Podczas wizyty przekazano organizacjom partnerskim wyposażenie do mediatek. Podsumowaniem kursu był egzamin końcowy przeprowadzany przez nauczycieli w Chmielnickim i Winnicy. Na zakończenie wręczone zostały certyfikaty ukończenia kursu języka polskiego.

Patronat honorowy nad projektem objęli:
- Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy - Krzysztof Świderek,
- Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie – Witalij Maksymenko,
- Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba,
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas,
- Starosta Kielecki – Zdzisław Wrzałka,
- Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski.

Dziękujemy za współpracę i wszelką pomoc w realizacji projektu partnerom i przyjaciołom z Ukrainy, wolontariuszom i nauczycielom.
Dziękujemy za wsparcie inicjatywy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bez którego niemożliwe byłoby zrealizowanie tylu działań.
Jesteśmy przekonani, iż należy kontynuować działania Polonijnego Multicentrum Edukacyjnego. Zdajemy sobie sprawę, iż potrzeba do tego wiele wysiłku, czasu i środków. Mamy jednak to co bardzo ważne: zespół eskpertów i nauczycieli oraz odpowiednie wyposażenie do pracy.

Zapraszamy do odwiedzin serwisu EDUA.EU

MSZ

Tekst: Magdalena Kalita, Krzysztof Kalita

Podsumowanie projektu POLONIJNE MULTICENTRUM EDUKACYJNE