×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
28.02.2013
Rozpoczynamy realizację nowego polsko - ukraińskiego projektu

To kolejny rok wspólnych działań na rzecz recyklingu odpadów na Ukrainie.

1 marca 2013 roku rozpoczynamy realizację nowego międzynarodowego projektu pn. "Biznes dla ekologii. Podniesienie konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez rozwój nowoczesnych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych w Winnicy". Projekt będzie realizowany do końca roku, a jego współfinansowanie zostało zapewnione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej w 2013 r.
Na ten cel Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód otrzymało dotację z MSZ w wysokości 138650,00 zł.

Celem projektu będzie podniesienie konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie nowoczesnych rozwiązań systemowych dla wyselekcjonowania jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych.To kolejny projekt, który będzie realizowany w Winnicy - od ponad 50 lat mieście partnerskim Kielc.W ramach projektu przewidziano organizację warsztatów i seminariów dla ukraińskich przedsiębiorstw mających na celu przekazanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zbiórki oraz przetwarzania zużytych baterii. Poprzez warsztaty uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie organizować kampanie edukacyjne oraz jak zachęcić społeczeństwo do działań związanych z ochroną środowiska. 

Partnerzy projektu to:
Ukraina:
Winnickie Regionalne Centrum Informacji "Kreatyw"
Fundusz Charytatywny "Podilska Gromada"
Polska:
Fundacja Odzyskaj Środowisko.

Biura projektu będą znajdować się w:
Polska
- Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód (Kielce, ul. Sienkiewicza 65),
Ukraina
- Winnickie Regionalne Centrum Informacji „Kreatyw” w centrum Winnicy przy ul. Sobornej 73 (biuro Centrum Informacji Europejskiej).

Powołano polsko – ukraiński zespół w składzie:
a) Koordynator w Polsce: Magdalena Kalita (SIEW),
b) Asystent koordynatora w Polsce: Krzysztof Kalita (SIEW),
c) Koordynator na Ukrainie – Oksana Bondar (Winnickie Regionalne Centrum Informacji "Kreatyw"),
d) Asystent koordynatora na Ukrainie Andrij Druczynskij (Fundusz Charytatywny "Podilska Gromada" w Winnicy)

oraz wolontariuszy z Polski i Ukrainy.

Dodatkowo do udziału w projekcie zostaną zaproszeni eksperci oraz polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa z branży recyklingu odpadów. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram wybranych zaplanowanych działań:

1. Kwiecień 2013 r. (Ukraina)
Warsztaty nt. stanu prawnego dot. selektywnej zbiórki baterii. Warsztaty nt. prowadzenia kampanii edukacyjnej–polskie doświadczenia. Przygotowanie kampanii edukacyjnej na Ukrainie.

2. Czerwiec - listopad 2013 r.
Organizacja zbiórki zużytych baterii w Winnicy.

3. Kwiecień - grudzień 2013 r.
Opracowanie i wdrożenie internetowego serwisu zawierającego interaktywną mapę miejsc obioru zużytych baterii.

4. Listopad 2013 r.
I Forum ekologiczne na temat zagrożeń środowiskowych, sposobów edukacji i informacji związanych ze zbiórką zużytych baterii.

5. Listopad 2013 r.
II Forum ekologiczne na temat zagrożeń środowiskowych, sposobów edukacji i informacji związanych ze zbiórką zużytych baterii, zakończenie zbiórki w Winnicy.

Jednocześnie zapraszamy osoby, przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane czynnym udziałem w projekcie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt.

POLSKA POMOC
 

Rozpoczynamy realizację nowego polsko - ukraińskiego projektu