×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
27.05.2014
Patronat honorowy Wojewody Świętokrzyskiego nad polsko-ukraińskim projektem

Jest to kolejna polsko - ukraińska inicjatywa, którą przy wsparciu MSZ realizuje Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód.

Miło nam poinformować, iż Wojewoda Świętokrzski Pani Bożentyna Pałka - Koruba objęła patronatem honorowym projekt pn. "Rozwój polskiej edukacji na Ukrainie poprzez wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu".

MSZ

Warto również dodać, iż projekt jest współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”

Głównym celem podjętych działań jest rozwój polskiej edukacji na Ukrainie poprzez wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu.

Działania zaplanowano od maja do końca listopada 2014 roku.
W tym czasie zostaną zrealizowane:

  1. Bezpłatne szkolenia i warsztaty metodyczno – dydaktyczne oraz praktyki w kieleckich szkołach dla 5 wykładowców i 5 doktorantów Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu (kierunek filologia polska);
  2. Zostaną zakupione materiały do nauczania języka polskiego (zarówno tradycyjne jak też multimedialne) dla Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu;
  3. Bezpłatne kursy adaptacyjne z języka polskiego i wiedzy o współczesnej Polsce przy wykorzystaniu e-learningu i portali społecznościowych dla 30 kandydatów na studia na kierunku filologia polska w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym;
  4. Cykle reportaży we współpracy z 33 Kanałem ukraińskiej telewizji mające na celu promocję studiów na kierunku filologia polska w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym;
  5. Międzynarodowa konferencja w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym pod hasłem „Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie Integracji Europejskiej”.

Partnerzy projektu:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu,
  • Związek Nauczycieli Polskich na Ukrainie (oddział w Chmielnickim),
  • 33 Kanał Telewizji w Chmielnickim,
  • Muzeum Dialogu Kultur (Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach).

Od 2008 roku na Uniwersytecie w Chmielnickim polonistyka funkcjonowała przy katedrze języka ukraińskiego i kształcono nauczycieli języka polskiego i ukraińskiego. W 2011 roku powołano Katedrę słowiańskiej filologii kierunek - Filologia polska. Obecnie na polonistyce studiuje 116 studentów i 5 doktorantów.
Lider projektu - Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód współpracuje z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym od 2011 roku.

Od 2012 roku rozwijają wspólnie Polonijne Multicentrum Edukacyjne powstałe dzięki wspólnemu projektowi współfinansowanemu przez MSZ w ramach programu Wsparcie Polonii i Polaków za granicą.
Od 2013 roku wspólnie z Ukraińsko – Polskim Centrum działającym przy ChNU udało się także zorganizować 4 edycje szkół języka polskiego w Kielcach, w których udział wzięło niemal 100 słuchaczy z Chmielnickiego i Winnicy.
Powyższe działania potwierdzają duże i dalej rosnące zainteresowanie językiem polskim, który na Ukrainie (szczególnie na Podolu zamieszkałym przez dużą część osób polskiego pochodzenia) jest uznawany jako szansa na dalszą edukację lub pracę w Polsce i Unii Europejskiej.

Patronat honorowy Wojewody Świętokrzyskiego nad polsko-ukraińskim projektem