×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
20.06.2014
Trwają przygotowania do wizyty na Ukrainie

Odliczamy już godziny do wyjazdu do Chmielnickiego w ramach naszego międzynarodowego projektu.

W dniach 23-29 czerwca 2014 r. delegacja Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód wyrusza na Ukrainę celem realizacji I etapu projektu pn. "Rozwój polskiej edukacji na Ukrainie poprzez wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej
Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu".

W tym czasie zaplanowaliśmy m.in. uroczyste rozpoczęcie działań w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym, a nastepnie 5-dniowy cykl szkoleń dla 10 uczestników projektu - pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej.

MSZ

Warto zaznaczyć, iż projekt jest współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.

Liderem i pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód. Partnerzy:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu,
  • Związek Nauczycieli Polskich na Ukrainie (oddział w Chmielnickim),
  • 33 Kanał Telewizji w Chmielnickim,
  • Muzeum Dialogu Kultur (Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach).

Działania zaplanowano od maja do końca listopada 2014 roku.

W tym czasie zostaną zrealizowane:

  1. Bezpłatne szkolenia i warsztaty metodyczno – dydaktyczne oraz praktyki w kieleckich szkołach dla 5 wykładowców i 5 doktorantów Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu (kierunek filologia polska);
  2. Zostaną zakupione materiały do nauczania języka polskiego (zarówno tradycyjne jak też multimedialne) dla Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu;
  3. Bezpłatne kursy adaptacyjne z języka polskiego i wiedzy o współczesnej Polsce przy wykorzystaniu e-learningu i portali społecznościowych dla 30 kandydatów na studia na kierunku filologia polska w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym;
  4. Cykle reportaży we współpracy z 33 Kanałem ukraińskiej telewizji mające na celu promocję studiów na kierunku filologia polska w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym;
  5. Międzynarodowa konferencja w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym pod hasłem „Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie Integracji Europejskiej”.

Od 2008 roku na Uniwersytecie w Chmielnickim polonistyka funkcjonowała przy katedrze języka ukraińskiego i kształcono nauczycieli języka polskiego i ukraińskiego. W 2011 roku powołano Katedrę słowiańskiej filologii kierunek - Filologia polska. Obecnie na polonistyce studiuje 116 studentów i 5 doktorantów.

Lider projektu - Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód współpracuje z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym od 2011 roku.

Od 2012 roku rozwijają wspólnie Polonijne Multicentrum Edukacyjne powstałe dzięki wspólnemu projektowi współfinansowanemu przez MSZ w ramach programu Wsparcie Polonii i Polaków za granicą.
Od 2013 roku wspólnie z Ukraińsko – Polskim Centrum działającym przy ChNU udało się także zorganizować 4 edycje szkół języka polskiego w Kielcach, w których udział wzięło niemal 100 słuchaczy z Chmielnickiego i Winnicy.
Powyższe działania potwierdzają duże i dalej rosnące zainteresowanie językiem polskim, który na Ukrainie (szczególnie na Podolu zamieszkałym przez dużą część osób polskiego pochodzenia) jest uznawany jako szansa na dalszą edukację lub pracę w Polsce i Unii Europejskiej.

Trwają przygotowania do wizyty na Ukrainie