×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
24.03.2015
PL+UA=UE

Czyli polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy.

Nasz projekt pod hasłem "PL+UA=UE. Polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy" jest jednym z 26, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu MSZ "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015".

Przewidywana wartość projektu to 127660,00 zł, w tym dotacja z MSZ w wys. 111810,00 zł.

Cieszy nas fakt, iż od 2011 roku Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód nieprzerwanie z sukcesem realizuje zadania publiczne współfinansowane przez MSZ, których celem jest rozwój polsko - ukraińskiej współpracy.

Głównym celem projektu jest promocja nauki języka polskiego na Ukrainie poprzez zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia języka polskiego jako obcego.

Co zaplanowaliśmy w 2015 roku?

  • zagraniczne praktyki dla ukraińskich polonistów i warsztaty językowo - metodyczne w Kielcach,
  • promocję Unii Europejskiej podczas Dni Europy w Winnicy,
  • wakacyjne kursy języka polskiego na Ukrainie,
  • objazdową szkołę języka polskiego na Ukrainie,
  • i in.

Projekt będzie realizowany głównie w 3 obwodach: chmielnickim, winnickim oraz żytomierskim. Na tym obszarze wg danych Konsulatu Generalnego RP w Winnicy zamieszkuje największa na Ukrainie społeczność osób polskiego pochodzenia, której liczebność wg niektórych szacunków może sięgać nawet 450 tys. osób.

Promując język i kulturę polską Stowarzyszanie chce także dotrzeć do ponad 50 (!) szkół i organizacji z małych miasteczek poprzez organizację pierwszych w tej części Ukrainy objazdowych lekcji języka i kultury polskiej pod hasłem „Spotkaj Polskę w…“ (ukr.: „Зустрінь Польщу в…“).
W ramach tego działania zaplanowano trzytygodniowe objazdowe spotkania w różnych miejscach obwodu chmielnickiego, winnickiego oraz żytomierskiego.

Nasi Partnerzy:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie (oddział w Chmielnickim),
  • Ukraińsko - Polskie Centrum Integracji Europejskiej,
  • Winnicki Kulturalno - Oświatowy Związek Polaków,
  • Winnickie Regionalne Centrum Informacji „Kreatyw”.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i do zobaczenia na polsko - ukraińskim szlaku do Europy!

Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód

 

MSZ

Projekt "PL+UA=UE. Polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy" jest współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”

PL+UA=UE