×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
27.03.2015
SIEW wyrusza na Ukrainę w ramach projektu polskiej pomocy rozwojowej MSZ

Polskie i ukraińskie zespoły będą pracować nad budową specjalistycznego laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Wizyta potrwa 3 dni. Przewidziano między innymi robocze dyskusje z naukowcami pracującymi przy budowie specjalistycznego laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów, które do końca roku powstanie w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym. W marcu rozpoczęły się prace remontowo - budowlane w wyznaczonych pomieszczeniach.

Dalszym etapem projektu będzie zakup specjalistycznego wyposażenia, który zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód otrzymało dotację w wys. 299900,00 zł na rzecz realizacji polsko - ukraińskiego projektu pn.

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej szczegółów na stronie MSZ.

Warto podkreślić, iż jest to już trzecia w ostatnich latach inicjatywa SIEW, która zyskała wsparcie w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej.

Tym samym kontynuujemy rozwój polsko - ukraińskiej współpracy w tych tak trudnych i ważnych czasach.
Dziękujemy tym wszystkim tym z Państwa, którzy wspierali nas w przygotowaniach do ww. projektu i zapraszamy do dalszej współpracy!

O projekcie

W okresie od 1-03-2015 r. do 31-12-2015 r. Stowarzyszenie Integracja Europa–Wschód planuje zrealizować projekt pn. Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.
Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.
Partnerzy projektu:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

  • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
  • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
  • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Krzysztof Kalita

SIEW wyrusza na Ukrainę w ramach projektu polskiej pomocy rozwojowej MSZ
SIEW wyrusza na Ukrainę w ramach projektu polskiej pomocy rozwojowej MSZ