×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
04.04.2015
Polacy i Ukraińcy tworzą nowoczesne laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

Za nami pierwsze kroki w drodze realizacji projektu „Innowacje ekologiczne dla biznesu…” w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej.

W miniony wtorek (tj. 31.03.2015 r.) delegacja SIEW w składzie: Krzysztof Kalita, Magdalena Kalita i Sylwia Bluszcz zakończyła trzydniową wizytę przygotowawczą na Ukrainie.
Miejscem wielu spotkań był Chmielnicki Uniwersytet Narodowy oraz tradycyjnie Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.
Przypominamy, że partnerami projektu obok SIEW są: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (ChNU), Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju oraz Ukraińsko - Polskie Centrum Informacji Europejskiej działające przy Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.
Merytoryczne wsparcie dla projektu zadeklarowało kilkanaście instytucji oraz urzędów krajowych - w tym m.in. Narodowa Akademia Nauk Ukrainy czy Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.
Z ramienia SIEW projekt koordynują Krzysztof i Magdalena Kalita przy wsparciu wolontariuszy, natomiast po stronie ukraińskiej zadania te przejęli prof. dr hab. inż. Georgij Paraska - Prorektor ds. Nauki ChNU (koordynator) oraz Halina Dejczuk - doktorantka na Wydziale Chemii ChNU (asystentka) i wolontariusze. Rekrutację przedsiębiorstw ukraińskich poprowadzi Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju na czele z dyrektorem Bohdanem Michniakiem.

Trzydniowa wizyta przygotowawcza była dla nas czasem, który zaowocował konkretnymi rozwiązaniami i odpowiedziami na liczne pytania partnerów w zakresie przygotowania do wyposażenia laboratorium i jego działalności. Szczegółowo omówiono przygotowanie oraz realizację zamówień wyposażenia laboratoryjnego, a także dokonano wizytacji pomieszczeń pod tę działalność. Jak widać na poniższych zdjęciach, rozpoczęły się już pierwsze prace związane z adaptacją pomieszczeń laboratoryjnych.

Ustalono także zasady rekrutacji przedsiębiorstw oraz skonsultowano z partnerami szczegółowy plan kolejnych działań.

W ramach wizyty odbyły się również następujące spotkania:
- z Rektorem ChNU (zapewnienie obustronnej współpracy, omówienie warunków realizacji projektu);
- z pracownikami Wydziału Chemii (monitoring pomieszczenia przeznaczonego pod działalność laboratorium, omówienie aspektów technicznych - remont pod kątem instalacji specjalistycznych urządzeń)
- z koordynatorem amerykańskiego projektu w ChNU (prezentacja współpracy amerykańsko - ukraińskiej w zakresie symulacji technologicznych poprzez systemy informatyczne, jako przykład dobrych praktyk).

Podczas wizyty przygotowawczej w obecności gości i mediów podpisano porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu.
Zapewniono medialną promocję tego wydarzenia i naszego projektu (a wraz z nią programu Polska Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP) - w Chmielnickim 33 Kanale TV.

Naszą wizytę zapowiedziała również Gazeta „Słowo Polskie” – również oficjalny partner medialny projektu.
Efekty SIEWowych spotkań na Ukrainie są dla nas wysoce zadowalające i dobrze rokujące zarówno dla partnerów projektów, jak również dla ukraińskich przedsiębiorców (projekt zakłada wsparcie dla 30 mikro i małych przedsiębiorstw).
To przede wszystkim z myślą o nich powstała proekologiczna koncepcja współpracy ukraińskich przedsiębiorstw i naukowców z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego.
Nad realizacją działań od strony naukowo - badawczej czuwać będzie zespół profesorsko - doktorski w składzie:

 • prof. Switłana Karwan,
 • dr Alla Ganziuk,
 • dr inż. Olga Paraska,
 • dr inż. Serhij Horiaszczenko,

z którymi to mieliśmy przyjemność pracować podczas wizyty w ChNU.
Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zakup i instalacja specjalistycznego wyposażenia do laboratorium oraz rekrutacja 30 ukraińskich przedsiębiorstw.

Poniżej fotorelacja z wizyty:

Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód otrzymało dotację w wys. 299900,00 zł na rzecz realizacji polsko - ukraińskiego projektu pn.

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Warto podkreślić, iż jest to już trzecia w ostatnich latach inicjatywa SIEW, która zyskała wsparcie w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej.

Tym samym kontynuujemy rozwój polsko - ukraińskiej współpracy w tych tak trudnych i ważnych czasach. Jest to już trzecia inicjatywa wpisująca się w realizowany od 2012 roku proekologiczny program pod hasłem:

ekooperacja

Projekt realizowany jest od marca do końca 2015 roku, a celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Partnerzy projektu:

 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
 • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
 • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

 • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
 • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
 • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Polska Pomoc

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Tekst: Sylwia Bluszcz

Polacy i Ukraińcy tworzą nowoczesne laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym
Polacy i Ukraińcy tworzą nowoczesne laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym