×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
20.04.2010
Realizujemy projekt pn. “Youth on the way to Europe without borders” w ramach Programu “Młodzież w działaniu”

W myśl promowania wymiany i współpracy z państwami UE oraz krajami sąsiedzkimi, a także pozytywnego wpływania naszej organizacji na społeczeństwo, przystąpiliśmy do realizacji projektu wielostronnej wymiany młodzieżowej pomiędzy Litwą, Gruzją, Ukrainą, Estonią, Tucją i Polską w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Projekt realizuje Grupa Nieformalna „EuroKoncept” (w składzie: Paulina Grzeszczyk, Anna Woźniakowska, Edyta Mysior, Magdalena Królik, Krzysztof Kalita – opiekun – aktualnie członkowie Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód) natomiast organizacją wspierającą jest Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie.
W projekcie weźmie udział łącznie aż 36 osób z Polski, Ukrainy, Gruzji, Litwy, Estonii i Turcji.
Podstawowym celem projektu jest pozyskanie przez jego uczestników świadomości europejskiej będącej drogą do kształtowania nowego oblicza stosunków europejskich poprzez podejmowanie dialogu, poznanie krajów i kultur oraz promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży. Temat wiodący naszego projektu będzie stanowił dialog młodzieży w aspekcie kultury i historii naszych państw oraz dotychczasowej współpracy krajów – Polski, Ukrainy, Turcji, Litwy, Estonii i Gruzji. W jego wyniku wspólnie z grupami partnerskimi poruszymy kwestie: w jaki sposób młodzież z tych krajów o wspólnej historii może porozumieć się w celu wzmocnienia wspólnych wartości, odnalezienia i wypracowania efektywnego pola współpracy. Pola, które da możliwość pogłębienia integracji europejskiej z jednoczesnym uwzględnieniem bieżącej problematyki pokonywania granic przez młodych ludzi. Podczas realizacji projektu wypracujemy wspólne narzędzia i będziemy dążyć do przezwyciężenia barier w komunikacji międzykulturowej. Projekt da możliwość przedyskutowania następujących tematów:
- problemy i wyzwania dla młodych we współczesnej Europie,
- możliwości i bariery dla współpracy młodych Europejczyków,
- integracja europejska – jaka może być rola młodzieży?
Działaniem wiodącym, towarzyszącym nam przez cały okres realizacji projektu, będzie wspólne tworzenie scenariusza przedstawienia – pantomimy pt. „Europa bez granic”.
Poprzez realizację projektu zamierzamy zastanowić się nad problemami współczesnej Europy oraz przyszłością integracji europejskiej. Chcemy wyrazić swoje zdanie – zdanie młodych Europejczyków nt. obecnych barier i możliwości dotyczących: współpracy, przekraczania granic, edukacji i wzajemnego poznania. Podejmując działania spróbujemy wypracować zdanie nt. wspólnej przyszłości pamiętając o przeszłości, która niejednokrotnie dzieliła ale także łączyła.
Poprzez projekt chcemy udowodnić, że można i należy, wbrew stereotypom, wątpliwościom, podejmować dialog, wypowiadać głośno swoje oczekiwania. Tylko wymiana międzynarodowa – niniejszy projekt – pozwoli zweryfikować nasze plany we współdziałaniu.

Czas i miejsca realizacji projektu:
1. Wizyta przygotowawcza – Kielce, 27-28.03.2010 r.
2. Wymiana międzynarodowa – Wólka Milanowska, 30.04 – 10.05.2010 r.

Jeśli macie Państwo pytania w sprawie projektu, prosimy pisać na adres: biuro[at]siew.org.pl

Projekt finansowany w ramach Akcji 3 Programu „Młodzież w działaniu”, nr PL-31-224-2009-R5.

Realizujemy projekt pn. “Youth on the way to Europe without borders” w ramach Programu “Młodzież w działaniu”