×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
31.08.2015
Wizyta studyjna ukraińskich przedsiębiorców w Krakowie w ramach projektu Polonijny Klaster Ekologiczny

Uczestnicy projektu poznawali zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W dniach 25-27 sierpnia Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zorganizowało misję gospodarczą we współpracy z winnickim Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia.

Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tematyka spotkania obejmowała m.in. prezentację projektu oraz szczegółowych zagadnień prawnych związanych z procedurą zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Na początku gości przywitał Krzysztof Kalita - koordynator projektu i prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód.

Dalszą część spotkania poprowadził radca prawny dr Łukasz Kozera - adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Dr Kozera jest specjalistą w zakresie prawa finansowego, prawa administracyjnego oraz polityki społecznej.

Dodatkowo w spotkaniu uczestniczył dr Robert Kłaczyński - adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego - naukowo specjalizujący się m.in. w historii Polski, Rosji, Ukrainy, stosunkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem roli Rosji i regionu Azji Centralnej w polityce globalnej.

Znaczna część spotkania poświęcona została dyskusji i przedstawieniu praktycznych rozwiązań przydatnych dla obcokrajowców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce. Gościom z Winnicy w tłumaczeniu pomagał Bogdan Stetsiuk z SIEW.

Poruszonych zostało wiele kwestii związanych szczególnie z certyfikacją proekologicznych produktów. Pytania o europejskie certyfikaty, pozwolenia oraz wymogi sanitarne i weterynaryjne szczególnie interesują ukraińskich przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzeniem swoich proekologicznych produktów do Unii Europejskiej.

Goście z Winnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a spotkanie było doskonałą okazją do konsultacji z doświadczonymi ekspertami.

Na zakończenie wizyty goście otrzymali podarunki i podziękowania od organizatorów, a następnie udali się na wycieczkę po Krakowie.

Warto dodać, iż wizyta to dodatkowy efekt przygotowań do budowy polsko - ukraińskiego klastra biznesowego. Zainteresowanie projektem wśród polonijnych przedsiębiorców z Ukrainy jest bardzo duże, co pozwoliło na zaproszenie do udziału większej ilości firm.

Następnym etapem projektu będzie cykl szkoleń z udziałem polskich ekspertów, który zostanie zorganizowany we wrześniu w Winnickiej Izbie Przemysłowo - Handlowej.

Informacja o projekcie

W 2015 roku zostanie podpisane oficjalne porozumienie na rzecz utworzenia POLONIJNEGO KLASTRA EKOLOGICZNEGO, który będzie platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska lub inwestujących w tym kierunku w Polsce i na Ukrainie.
Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej podjęły działające w środowisku polonijnym przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.
Zaproszenie do współpracy z zainteresowaniem przyjęły polskie firmy z branży recyklingu odpadów oraz instytucje otoczenia biznesu, w tym tak doświadczeni partnerzy jak Targi Kielce S.A. oraz strefy ekonomiczne i centra obsługi inwestora.
Nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia czuwać będzie Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód, które podejmując się roli lidera projektu będzie "bramą" umożliwiającą środowiskom polonijnym na Ukrainie nawiązanie korzystnych relacji gospodarczych w Polsce.
Projekt ma na celu rozwój współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie. Przewidziano dla tej grupy (min. 15 jednostek) wsparcie poprzez organizację w 2015 r.:
1) Cyklu szkoleń i doradztwa połączonych z warsztatami biznesowymi nt.:

  • pozyskiwanie funduszy UE na krajowe i międzynarodowe inwestycje MŚP,
  • zasady tworzenia i funkcjonowania klastrów biznesowych,
  • uwarunkowania prawne inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w zakresie ochrony środowiska,
  • zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  • doradztwo prawne i rachunkowe dla firm zw. uwarunkowaniami realizacji inwestycji w Polsce;

2) Konferencji promujących Polskę podczas wizyt studyjnych na Ukrainie;
3) Międzynarodowego Forum Ekologicznego na Targach Kielce oraz misji gospodarczej w Polsce.

MSZ

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015.

Wizyta studyjna ukraińskich przedsiębiorców w Krakowie w ramach projektu Polonijny Klaster Ekologiczny
Wizyta studyjna ukraińskich przedsiębiorców w Krakowie w ramach projektu Polonijny Klaster Ekologiczny