×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
02.09.2015
Bezpłatne szkolenia dla polonijnych firm na Ukrainie

7 września rozpoczyna się cykl bezpłatnych szkoleń na Ukrainie realizowanych w ramach projektu Polonijny Klaster Ekologiczny.

Polonijny Klaster Ekologiczny

Szkolenia organizuje Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód we współpracy z Winnicką Izbą Przemysłowo - Handlową.

Dotychczas do udziału w szkoleniach i samym projekcie zgłosiło się kilkudziesięciu przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Polską w zakresie ochrony środowiska.

Najbliższe szkolenia poprowadzą polscy eksperci z dziedziny prawa i ochrony środowiska.

Poniżej prezentujemy tematykę szkoleń, które w najbliższym tygodniu zostaną zorganizowane w Winnicy:

Szkolenie nr 1:
Zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Prowadzący: Łukasz Chlebny – radca prawny
Kancelaria Prawno – Projektowa LEX SUPERIOR

1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:
a. podstawowe akty prawne regulujące podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce,
b. charakterystyka unormowań zawartych w podstawowych źródłach prawa gospodarczego (m.in.: Konstytucja RP, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych).
2. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej:
a. wady i zalety poszczególnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia (przedsiębiorstwo jednoosobowego właściciela, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa w organizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka europejska, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe).
3. Formalno – prawne procedury rejestracji działalności gospodarczej:
a. procedura tzw. „jednego okienka”,
b. wpis do CEiDG lub KRS, ZUS, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, założenie rachunku bankowego,
c. przesłanki, warunki oraz sposoby ograniczenia działalności gospodarczej (działalność koncesjonowana, regulowana, licencjonowana, wymagająca zezwolenia lub zgody, działalność objęta obowiązkiem posiadania kwalifikacji zawodowych).
4. Wybór formy opodatkowania:
a. charakterystyka poszczególnych form opodatkowania działalności gospodarczej,
b. wady i zalety poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym.
5. Obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego i wobec ZUS.
6. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa:
a. charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania (pożyczka, kredyt, leasing, akcje, obligacje, franchising, środki pochodzące z funduszy UE przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej),
b. wady i zalety poszczególnych form finansowania działalności gospodarczej.
7. Biznesplan:
a. przykładowy biznesplan dla wybranego rodzaju prowadzonej działalności.

Szkolenie nr 2:
Uwarunkowania prawne inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w zakresie ochrony środowiska

Prowadząca: Marta Bluszcz - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie

 1. Podstawowe zagadnienia w zakresie planowania inwestycji pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska w Polsce.
 2. Postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.
 3. Interpretacji przepisów prawnych obejmujących prawo ochrony środowiska na potrzeby inwestycji oraz w toku postępowań administracyjnych.
 4. Przygotowywanie przedsięwzięć budowlanych pod kątem badania ich zgodności z polskimi i wspólnotowymi wymogami prawa ochrony środowiska.
 5. Realizacja projektów nabycia przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw oraz terenów inwestycyjnych, pod kątem ryzyka z zakresu ochrony środowiska.
 6. Szkody w środowisku spowodowane przez działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku.
 7. Szkody dotyczące gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych oraz wystąpiły z winy podmiotu korzystającego ze środowiska.
 8. Działania naprawcze w przypadku wystąpienia szkody w środowisku.
 9. Praktyczne przykłady.

O projekcie

W 2015 roku zostanie podpisane oficjalne porozumienie na rzecz utworzenia POLONIJNEGO KLASTRA EKOLOGICZNEGO, który będzie platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska lub inwestujących w tym kierunku w Polsce i na Ukrainie.
Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej podjęły działające w środowisku polonijnym przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.
Zaproszenie do współpracy z zainteresowaniem przyjęły polskie firmy z branży recyklingu odpadów oraz instytucje otoczenia biznesu, w tym tak doświadczeni partnerzy jak Targi Kielce S.A. oraz strefy ekonomiczne i centra obsługi inwestora.
Nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia czuwać będzie Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód, które podejmując się roli lidera projektu będzie "bramą" umożliwiającą środowiskom polonijnym na Ukrainie nawiązanie korzystnych relacji gospodarczych w Polsce.
Projekt ma na celu rozwój współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie. Przewidziano dla tej grupy (min. 15 jednostek) wsparcie poprzez organizację w 2015 r.:
1) Cyklu szkoleń i doradztwa połączonych z warsztatami biznesowymi nt.:

 • pozyskiwanie funduszy UE na krajowe i międzynarodowe inwestycje MŚP,
 • zasady tworzenia i funkcjonowania klastrów biznesowych,
 • uwarunkowania prawne inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w zakresie ochrony środowiska,
 • zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
 • doradztwo prawne i rachunkowe dla firm zw. uwarunkowaniami realizacji inwestycji w Polsce;

2) Konferencji promujących Polskę podczas wizyt studyjnych na Ukrainie;
3) Międzynarodowego Forum Ekologicznego na Targach Kielce oraz misji gospodarczej w Polsce.

MSZ

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015.

Bezpłatne szkolenia dla polonijnych firm na Ukrainie
Bezpłatne szkolenia dla polonijnych firm na Ukrainie