×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
28.09.2015
Ukraińscy przedsiębiorcy poznają innowacje w ochronie środowiska

Kilkadziesiąt firm, naukowców i studentów odwiedziło powstające w ramach programu Polska Pomoc nowoczesne laboratorium naturalnych minerałów.

23 września 2015 r. w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym zainaugurowano cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla ukraińskich przedsiębiorstw z zakresu możliwości innowacyjnego zastosowania saponitu - unikalnego proekologicznego naturalnego minerału.
Szkolenia zorganizowano w ramach projektu "Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym".

Tego samego dnia delegacje przedsiębiorstw biorących udział w projekcie rozpoczęły wizytację powstającego w ramach projektu specjalistycznego laboratorium naturalnych minerałów.

Uczestników wizyty po laboratorium oprowadzili kolejno prorektor prof. Heorhij Paraska oraz docent Svitlana Karwan - kierownik laboratorium.

W towarzystwie mediów oraz licznie zebranych studentów i młodych naukowców uczestnicy poznali zastosowanie poszczególnych elementów wyposażenia laboratorium, którego oficjalne otwarcie zaplanowano w listopadzie 2015 roku.

O projekcie:

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

ekooperacja

Projekt realizowany jest od marca do końca 2015 roku, a celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Lider projektu:

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

Partnerzy projektu:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

  • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
  • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
  • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Polska Pomoc

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Ukraińscy przedsiębiorcy poznają innowacje w ochronie środowiska