×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
30.09.2015
Saponit w działaniu! Proekologiczne warsztaty dla ukraińskich przedsiębiorstw

To kolejny etap naszego polsko - ukraińskiego projektu współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej w 2015 r.

O praktycznym zastosowaniu Saponitu dowiedzieli się przesiębiorcy, którzy w dniach 23 - 25 września 2015 r. wzięli udział w warsztatach z zakresu możliwości innowacyjnego zastosowania tego unikalnego proekologicznego naturalnego minerału.
Warszataty zorganizowano w laboratoriach Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, w ramach projektu "Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym".

Warsztaty poprowadził zespół naukowców z ChNU oraz ekspertów m.in. z branży kosmetycznej. Na czele zespołów stały panie Ałła Gandziuk oraz Switlana Karwan - kierownik powstającego w ramach ww. projektu laboratorium. Właściwą organizację pracy zapewniła Halina Dejczuk - koordynator projektu i doktorantka ChNU.

Do aktywnego udziału zostali zaproszeni również młodzi naukowcy i studenci z Katedry Chemii, którzy w przyszłości zapewne znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, które obecnie testują Saponit w ramach naszego projektu.

Znaczna część zajęć poświęcona została przedstawieniu praktycznego zastosowania Saponitu w kosmetyce. Naukowcy m.in. przygotowywali naturalne kosmetyki z wykorzystaniem Saponitu prezentując różne właściwości tego minerału.

Warto dodać, iż od wielu lat Chmielnicki Narodowy Uniwersytet opracowuje własne technologie wykorzystania Saponitu w gospodarce. Osiągnięcia Uniwersytetu na tym polu były jedną z podstaw opracowania i realizacji naszego projektu.

Poniżej fotorelacja ze szkoleń: 

O projekcie:

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

ekooperacja

Projekt realizowany jest od marca do końca 2015 roku, a celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Lider projektu:

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

Partnerzy projektu:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

  • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
  • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
  • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Polska Pomoc

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Saponit w działaniu! Proekologiczne warsztaty dla ukraińskich przedsiębiorstw
Saponit w działaniu! Proekologiczne warsztaty dla ukraińskich przedsiębiorstw