×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
13.10.2015
Innowacje dla biznesu na Ukrainie - szkolenia dla firm

Innowacje dla ukraińskich przedsiębiorstw w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

23 września 2015 r. w Chmielnickim Uniwersytecie narodowym zainaugurowano cykl bezpłatnych szkoleń dla ukraińskich przedsiębiorstw z zakresu możliwości innowacyjnego zastosowania saponitu - unikalnego proekologicznego naturalnego minerału.
Szkolenia zorganizowano w ramach projektu "Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym".

Innowacje ekologiczne dla biznesu

Innowacje ekologiczne dla biznesu

Projekt jest współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej, a liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód. Partnerzy projektu: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju oraz Ukraińsko - Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Innowacje ekologiczne dla biznesu

Innowacje ekologiczne dla biznesu

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Innowacje ekologiczne dla biznesu

Innowacje ekologiczne dla biznesu

W prezentacji projektu wzięli udział: prorektor ds. naukowo - pedagogicznych ChNU, pierwszy prorektor, doktor nauk ekonomicznych, profesor i członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Heorhij Wojnarenko, prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód Krzysztof Kalita, sekretarz Stowarzyszenia Magdalena Kalita, naczelnik departamentu rozwoju gospodarki, przemysłu i infrastruktury Jurij Dracz, dyrektor Ukraińsko - Polskiego Centrum Integracji Europejskiej ChNU Jerzy Szałapko, metodyk naukowo - metodycznego centrum oświaty chmielnickiej rady miejskiej Ołeksandr Dejneha, doradca prezesa zarządu Korporacji "Swarog West Group" Ołeh Demczuk, zastępca dyrektora Chmielnickiego Regionalnego Centrum Inwestycji i Rozwoju Larysa Łytowska, prorektor ChNU prof. Heorhij Paraska, przedstawiciele ukraińskich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, a także wykładowcy i studenci Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego.

Innowacje ekologiczne dla biznesu

Innowacje ekologiczne dla biznesu

Zaproszeni goście wyrazili wiele słów wdzięczności za realizację projektu. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż kiedy obecnie na Ukrainie trwa wojna, mało uwagi poświęca się ochronie środowiska. Mimo to udaje się realizować projekt, dzięki któremu powstają proekologiczne innowacyjne i proekologiczne technologie, które będą mogły być wykorzystane w przedsiębiorstwach. Prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód Krzysztof Kalita zaznaczył, iż Chmielnicki Uniwersytet Narodowy jest jedną z niewielu uczelni wyższych tak efektywnie realizujących podobne projekty. Natomiast sama współpraca naukowców i przedsiębiorców umożliwia wprowadzanie nowoczesnych technologii w procesach produkcji, wytwarzanie konkurencyjnych produktów z uwzględnieniem potrzeb konsumentów, rynku, co może w dalszej kolejności byc wsparciem dla ukraińskiego eksportu.

Innowacje ekologiczne dla biznesu

Źródło informacji i fotografie: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

O projekcie:

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

ekooperacja

Projekt realizowany jest od marca do końca 2015 roku, a celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Partnerzy projektu:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

  • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
  • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
  • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Polska Pomoc

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych fotorelacji z przebiegu projektu - w tym kolejnych etapów remontu pomieszczeń nowego laboratorium, szkoleń dla przedsiębiorców oraz konferencji naukowych w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Innowacje dla biznesu na Ukrainie - szkolenia dla firm
Innowacje dla biznesu na Ukrainie - szkolenia dla firm