×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
19.10.2015
Udana polsko - ukraińska misja gospodarcza na rzecz ekologii w Kielcach

Firmy z Ukrainy uczestniczyły w proekologicznej wizycie na Targach Kielce w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód.

Targi INNO-TECH Expo

Tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO towarzyszyło oficjalne podpisanie przez przedstawicieli polskich i ukraińskich przedsiębiorstw porozumienia o współpracy na rzecz utworzenia Polonijnego Klastra Ekologicznego.

Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 20 przedsiębiorstw i organizacji, które związane są ze środowiskiem Polaków na Ukrainie i wiążą swe plany inwestycyjne z Polską. Wspólny mianownik inwestycji: ochrona środowiska.

Podczas 4 dniowej wizyty w Polsce (14-17 października) goście z Ukrainy uczestniczyli w misji gospodarczej, w tym:

 • konferencji "Ekoinnowacje w ochronie środowiska" organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Transferu Technologii,
 • Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO,
 • polsko - ukraińskim EkoForum pod hasłem "Polska – Ukraina: partnerstwo i inwestycje na rzecz ochrony środowiska",
 • wizycie studyjnej w Kieleckim Parku Technologicznym,
 • wizycie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" SA
 • wizytach w polskich przedsiębiorstwach z branży budowlanej i recyklingu odpadów w Krakowie.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód.

Partnerzy Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w organizacji wizyty:

 • Targi Kielce SA,
 • Winnicka Izba Przemysłowo – Handlowa,
 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" SA,
 • Kielecki Park Technologiczny,
 • Fundacja Odzyskaj Środowisko,
 • Urząd Miasta Kielce,
 • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie,
 • Kancelaria Prawno - Projektowa LEX SUPERIOR w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. w Kielcach,
 • Ukraińsko - Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim. 

15 października - Targi Kielce

W pierwszej części dnia uczetnicy projektu wzięli udział w konferencji pod hasłem "Ekoinnowacje w ochronie środowiska" organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Transferu Technologii.

Czas ten wykorzystano także do zwiedzania Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO.

Warto dodać, iż gościem specjalnym Targów był Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna, którzy również odwiedził stoisko promocyjne SIEW.

Przedsiębiorcy z Ukrainy przyjechali z konkretnymi propozycjami i planami na inwestycje.

Zorganizowano dla nich spotkania z kontrahentami z Polski i zagranicy, którzy również uczestniczyli na Targach INNO-TECH Expo. Profesjonalną obsługę językową rozmów zapewnili tłumacze ze Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód.

Przez cały dzień trwania Targów Stowarzyszenie promowało innowacyjne polsko - ukraińskie projekty na specjalnie zorganizowanym stoisku.

Dzięki temu licznie odzwiedzający Targi mogli poznać nasze projekty i nawiązać współpracę. Promowaliśmy m.in. nasz tegoroczny projekt, w ramach którego otwarte zostanie Specjalistyczne Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym. Na ten cel również pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej.

Kierownik laboratorium dr hab. Switlana Karwan przedstawiała zwiedzającym możliwości wykorzystania Saponitu - naturalnego minerału, który może być wykorzystywany m.in. w oczyszczaniu cieczy, kosmetologii, rolnictwie i in.

Drugą część dnia poświęcono spotkaniom z polskimi eskpertami podczas EkoForum pod hasłem "Polska – Ukraina: partnerstwo i inwestycje na rzecz ochrony środowiska".

EkoForum otworzyli kolejno: Bożena Staniak - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczny Targów Kielce SA, Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód, Stepan Lypkań - Wiceprezes Winnickiej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz Anna Ciołak - Dyrektor Wydziału Konferencji Targów Kielce SA.

Profesjonalne tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne podczas konferencji "Ekoinnowacje..." oraz EkoForum zapewnił dr Piotr Kuspys.

Dalej głos zabrali eksperci w tym:

 • Karol Gadowski - Urząd Miasta Kielce

Temat: Prezentacja oferty inwestycyjnej Kielc i województwa świętokrzyskiego

 • Marta Szczecińska - Fundacja Odzyskaj Środowisko

Temat: Zasady tworzenia i efektywnego funkcjonowania klastrów biznesowych w Polsce i Unii Europejskiej

 • Marta Bluszcz - Specjalista - Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej – powiat bełchatowski

Temat: Źródła finansowania inwestycji na rzecz ochrony środowiska

 • Łukasz Chlebny - Radca prawny – Kancelaria Prawno – Projektowa LEX-SUPERIOR w Ostrowcu Świętokrzyskim

Temat: Prawne aspekty funkcjonowania międzynarodowych klastrów biznesowych

 • Arkadiusz Stawicki - RCASS Regionalne Centrum Studiów i Strategicznych

Temat: Inwestycje ukraińskie w regionie. Szanse i zagrożenia. Jak zacząć?

 • dr Svitlana Karvan - Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Temat: Saponit - ekoinnowacja w biznesie. Prezentacja polsko – ukraińskiego laboratorium specjalistycznych technologii
w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

 • dr Łukasz Kozera - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Temat: Prawne aspekty certyfikacji ukraińskich produktów w Unii Europejskiej

Podsumowaniem EkoForum było podpisanie porozumienia na rzecz utworzenia Polonijnego Klastra Ekologicznego.

List intencyjny podpisali przedstawiciele polskich i ukraińskich przedsiębiorstw i organizacji.

Polonijny Klaster Ekologiczny ma być platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska lub inwestujących w tym kierunku w Polsce i na Ukrainie. Projekt ma na celu rozwój współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie.
Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej podjęły działające w środowisku polonijnym przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.

16 października - Kielecki Park Technologiczny

Następnego dnia ukraińska delegacja zagościła do Kieleckiego Parku Technologicznego. Zasady funkcjonowania Parku i możliwości współpracy przedstawiła Joanna Rudawska - kierownik Działu Projektów Rozwojowych.

Podczas wizyty goście mogli zobaczyć najnowsze inwestycje realizowane w Parku oraz uzyskali praktyczne informacje o tym, jakie perspektywy stoją przed ukraińskimi firmami, planującymi innowacyjną działalność w Polsce.

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" SA

Kolejnym etapem misji była wizyta w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" SA oraz Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego.

Ofertę Strefy zaprezentował Zdzisław Kobierski - wiceprezes SSE "Starachowice" SA.

Po oficjalnej części wizyty uczestnicy spotkania rozmawiali o inwestycjach już nieformalnie - podczas obiadu.

Udany dzień zakończył wieczorny spacer po Kielcach.

17 października - Kraków

Wizytą w Krakowie - dawnej stolicy Polski zakończyła się misja gospodarcza.

Tego dnia na życzenie uczestników zorganizowano spotkanie z radcą prawnym dr Łukaszem Kozerą z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dodatkowo goście zobaczyli, jak realizuje się w Polsce inwestycje budowlane.

O naszej udanej misji gospodarczej na swej stronie poinformowały także Targi Kielce SA:

http://www.targikielce.pl/pl/aktualnosci,1,ekoinnowacje-w-ochronie-srodowiska-podczas-inno-tech-expo,13438.chtm

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, firmom i organizacjom, które współpracowały ze Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschód przy organizacji tego udanego wydarzenia!

O projekcie

W 2015 roku zostanie podpisane oficjalne porozumienie na rzecz utworzenia POLONIJNEGO KLASTRA EKOLOGICZNEGO, który będzie platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska lub inwestujących w tym kierunku w Polsce i na Ukrainie.
Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej podjęły działające w środowisku polonijnym przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.
Zaproszenie do współpracy z zainteresowaniem przyjęły polskie firmy z branży recyklingu odpadów oraz instytucje otoczenia biznesu, w tym tak doświadczeni partnerzy jak Targi Kielce S.A. oraz strefy ekonomiczne i centra obsługi inwestora.
Nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia czuwać będzie Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód, które podejmując się roli lidera projektu będzie "bramą" umożliwiającą środowiskom polonijnym na Ukrainie nawiązanie korzystnych relacji gospodarczych w Polsce.
Projekt ma na celu rozwój współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie. Przewidziano dla tej grupy (min. 15 jednostek) wsparcie poprzez organizację w 2015 r.:
1) Cyklu szkoleń i doradztwa połączonych z warsztatami biznesowymi nt.:

 • pozyskiwanie funduszy UE na krajowe i międzynarodowe inwestycje MŚP,
 • zasady tworzenia i funkcjonowania klastrów biznesowych,
 • uwarunkowania prawne inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w zakresie ochrony środowiska,
 • zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
 • doradztwo prawne i rachunkowe dla firm zw. uwarunkowaniami realizacji inwestycji w Polsce;

2) Konferencji promujących Polskę podczas wizyt studyjnych na Ukrainie;
3) Międzynarodowego Forum Ekologicznego na Targach Kielce oraz misji gospodarczej w Polsce.

Autor: Krzysztof Kalita - koordynator projektu, tel. +48 796548507.

Zdjęcia: archiwum SIEW oraz Oleksji Mazur

MSZ

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015.

Udana polsko - ukraińska misja gospodarcza na rzecz ekologii w Kielcach
Udana polsko - ukraińska misja gospodarcza na rzecz ekologii w Kielcach