×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
30.10.2015
Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Jaremczy

O saponicie i innowacjach w ekologii dyskutowano podczas VI Polsko - Ukraińskich Dialogów w Jaremczy.

22 października 2015 r. w Jaremczy odbyły się VI Polsko - Ukraińskie Dialogi tradycyjnie organizowane przez Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.

W tym roku podczas Dialogów zorganizowano także Międzynarodowe Forum Ekologiczne pod hasłem "Innowacje ekologiczne dla biznesu. Saponit – skarb Chmielnicczyzny".
Forum zorganizowano w ramach projektu "Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym".

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej, a liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód. Partnerzy projektu: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju oraz Ukraińsko - Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Celem Eko-Forum była promocja efektów projektu oraz zaproszenie do współpracy większej ilości przedsiębiorstw, jednostek naukowych i instytucji zainteresowanych realizacją innowacyjnych inwestycji z wykorzystaniem saponitu.
Ukraińsko – polskie naukowe dialogi skupiają środowiska naukowe, akademickie, pozarządowe, dając możliwość prezentacji własnych osiągnięć, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz wzajemnej promocji i rozwoju w dziedzinie nauki i kultury.
Wśród ekspertów występujących podczas forum byli:

 • Ałła Ganziuk – Katedra Chemii Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego
 • Volodymyr Vasylechko – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki
 • Serhij Horiashchenko - Kierownik Oddziału Naukowo-Badawczego Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego
 • Myroslav Sprynskyy – Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Svitlana Karvan – Kierownik Katedry Chemii Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego

Na Forum poruszano kwestię unikalności złóż saponitowych Chmielnickiego obwodu i perspektywy ich wykorzystania, technologii otrzymania sorbentów przy wykorzystaniu przyrodniczego minerału saponitu, termicznie modyfikowanych kwasów huminowych jako skutecznego sorbentu w usuwaniu metali ciężkich z roztworów wodnych. Omówiono także kwestie własności intelektualnej oraz dróg komercjalizacji opracowań naukowych w pracach badawczo – rozwojowych (B+R).
Podczas Ekologicznego Forum zaprezentowane zostały pierwsze próbne partie preparatów wytworzonych na bazie sorbentu saponitu, które mogą znaleźć zastosowanie w kosmetologii i przemyśle. Wśród prezentacyjnych partii były mydła, scruby (kosmetologia) oraz pasty do oczyszczania zabrudzonych powierzchni (przemysł).

Pobyt w Jaremczy był dodatkowo okazją do pracy nad nowymi pomysłami i nowymi projektami. Spotkaliśmy się miedzy innymi z przedstawicielami Fundacji Wspierania Społeczeństw oraz koncernu „Svarog”, z którymi omawialiśmy nowe wspólne inicjatywy.

Autorka tekstu: Magdalena Kalita

Fotografie: archiwum Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód oraz S. Horiashchenko.

Pamięci prof. Jerzego Szałapki...

prof. Jerzy Szałapko

Jest nam niezmiernie przykro poinformować, iż 23 X 2015 r. zginał w tragicznym wypadku w Jaremczy nasz przyjaciel profesor Jerzy Szałapko - dyrektor Ukraińsko - Polskiego Centrum Integracji Europejskiej przy Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.
Zginął próbując ratować innego człowieka.
Straciliśmy kogoś bardzo, bardzo ważnego!

Prof. Jerzy Szałapko był z nami zawsze we wszystkich działaniach na Ukrainie.

To m.in. dzięki niemu mogliśmy zrealizować powyższy projekt. I za to, jak i za wiele dobra będziemy mu zawsze wdzięczni!

Pozostaje nam kontynuować dzieło Jerzego Szałapki w kolejnych latach!

Cześć Jego Pamięci!

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód

O projekcie:

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

ekooperacja

Projekt realizowany jest od marca do końca 2015 roku, a celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Partnerzy projektu:

 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
 • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
 • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

 • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
 • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
 • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Polska Pomoc

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych fotorelacji z przebiegu projektu - w tym kolejnych etapów remontu pomieszczeń nowego laboratorium, szkoleń dla przedsiębiorców oraz konferencji naukowych w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Jaremczy
Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Jaremczy