×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
14.12.2015
Otwarcie Specjalistycznego Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

Ważna inicjatywa na rzecz rozwoju ukraińskiego sektora B+R!

28 listopada 2015 r. w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym uroczyście otwarto Specjalistyczne Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów.

Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki realizacji projektu pod hasłem Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej, a liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód. Partnerzy projektu: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju oraz Ukraińsko - Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Warto podkreślić, iż jest to kolejna polsko - ukraińska inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód i Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, która zyskała uznanie i wsparcie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W uroczystym otwarciu wzięło udział liczne grono naukowe, polscy i ukraińscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele izb handlowych i instytucji otoczenia biznesu oraz władz miejskich i regionalnych z obowdu chmielnickiego, a także województwa świętokrzyskiego.

Uroczyste otwarcie tradycyjnie już zostało poprzedzone oficjalnymi wystąpieniami w auli uniwersyteckiej. Posiedzenie otworzył Rektor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego prof. d.n.t. Mykoła Skyba, a następnie głos zabrał prorektor ds. nauki prof. d.n.t. Heorhij Paraska - koordynator projektu na Ukrainie.

Rektor podkreślił duże znaczenie powstania nowoczesnego laboratorium dla dalszego rozwoju Uniwersytetu i współpracy z przedsiębiorcami.

prof. d.n.t. Mykoła Skyba

Prorektor H. Paraska przedstawił uczestnikom projekt i etapy jego realizacji.

prof. Heorhij Paraska

Dzień ten był okazją do podziękowań za współpracę i wspólny sukces.

I tak podziękowania odbierali, jak i wręczali Magdalena i Krzysztof Kalita - koordynatorzy projektu w Polsce ze Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód (poniżej na zdjęciu).

Magdalena i Krzysztof Kalita

Dalej przyszła kolej na nagrodzenie podziękowaniami władze Uniwersytetu.

Podziękowania od SIEW dla Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu

Podziękowania otrzymali także przedstawiciele przedsiębiorstwa Alfa-Klass z Charkowa za dostarczenie i zainstalowanie wyposażenia do laboratorium.

Podziękowania od SIEW dla Alfa-Klass Sp. z o.o.

Dalej głos zabrał dr n.e. Mykoła Jochna i przedstawił dotychczasową współpracę Chmielnickiego Uniwerystetu Narodowego i Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód także w obszarach edukacyjnych i kulturalnych.

dr n.e. Mykoła Jochna

Bogdan Michniak - prezes Chmielnickiego Regionalnego Centrum Inwestycji i Rozwoju (partnera w projekcie) wskazał na możliwości przyciągnięcia inwestycji gospodarczych w ramach działalności nowego laboratorium.

Bogdan Michniak - prezes Chmielnickiego Regionalnego Centrum Inwestycji i Rozwoju

Z kolei Natalia Beliakowa - prezes Chmielnickiej Izby Handlowo - Przemysłowej zaznaczyła, iż otwarcie laboratorium sprzyjać będzie międzynarodowego rozwojowi obwodu chmielnickiego w zakresie innowacyjnych usług i produkcji oraz kontaktom między lokalnym a zagranicznym biznesem.

Natalia Beliakowa - prezes Chmielnickiej Izby Handlowo - Przemysłowej

Naczelnik oddziału badań laboratoryjnych korporacji "Svarog West Group" (Chmielnicki) Mykoła Bykow podkreślił duże znaczenie funkcjonowania nowoczesnego laboratorium w kierunku prowadzenia jakościowych ekspertyz na wysokim poziomie oraz określił możliwe warunki dalszej współpracy z Uniwersytetem.

Mykoła Bykow Svarog West Group

Spośród lokalnych przedsiębiorstw możliwości dalszej współpracy przedstawił także Ołeksandr Janczuk - generalny dyrektor przedsiębiorstwa "Veles" ATOV specjalizującego się m.in. w produkcji mąki saponitowej, która może być wykorzystywana w rolnictwie.
Zaproszenie do współpracy przedstawił również Ołeh Czerwoniuk z przedsiębiorstwa "T-Styl" (Równe), które zajmuje się produkcją wyrobów tekstylnych i współpracuje w Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym.

Po zakończeniu posiadzenia w auli uczestnicy przeszli do Katedry Chemii, gdzie symbolicznie przecięto wstęgę oraz odśłonięto pamiątkową tablicę.

Przecięcia wstęgi dokonali Rektor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego prof. d.t.n. Mykoła Skyba oraz Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód.

Otwarcie laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym 28-11-2015

Tablica pamiątkowa w Specjalistycznym Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów - Chmielnicki, Ukraina

Już w laboratorium doc. Ałła Ganziuk przedstawiła efektywne metody oczyszczania wkładników i ochrony zasobów przyrody przy wykorzystaniu sorbentów na bazie saponitu. Przedstawiła także możliwości przeprowadzania jakościowych i ilościowych analiz składników za pomocą zakupionego do laboratorium chromatografu (Хроматек - Кристалл 5000) i spektometru (IRAfinnity-1) firmy Shimadzu (Japonia).

doc. Ałła Ganziuk

Z kolei Halina Dejczuk - asystentka koordynatora projektu oraz aspirantka Katedry Chemii podkreśliła aktualność i znaczenie w światowym środowisku naukowym zastosowania naturalnego minerału saponitu w produkcji i badaniach właściwości minerałów.

od lewej: prof. Switłana Karwan, Krzysztof Kalita, Halina Dejczuk

Natomiast prof. d.n.t. Switłana Karwan - kierownik nowego laboratorium zaprezentowała gotowe wyroby tj. kosmetyki wyprodukowane na bazie saponitu.
Dodała także, że w ramach projektu zorganizowano cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla ukraińskich przedsiębiorstw.

prof. d.n.t. Switłana Karwan

Kosmetyki wyprodukowane na bazie naturalnego minerału Saponitu - Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Na zakończenie chcemy zaprezentować poniższe urządzenie, które większość z nas zna i może jeszcze wykorzystuje.

СУПЕР «ЕКСТРУДЕР» – МАЛЕНЬКА РІЧ ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ

Wyjątkowość tej starej maszynki do mięsa objawia się w tym, że jeszcze przed rozpoczęciem projektu i otwarciem laboratorium była ona wykorzystywana przez naukowców jako rozdrabniacz do produkcji saponitowego sorbentu!

A teraz ta zasłużona maszynka znalazła swe miejsce jako symbol minionych już czasów i początków proekologicznych odkryć z saponitem chmielnickich naukowców :)

W laboratorium nazwaną ją: СУПЕР «ЕКСТРУДЕР» – МАЛЕНЬКА РІЧ ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ - czyli: super "ekstruder" - maleńka rzecz do wielkiego celu.

O projekcie i nowym laboratorium informowały liczne ukraińskiego media. My zachęcamy do obejrzenia poniższych relacji:

Telewizyjny reportaż przygotował także 33 Kanał TV w Chmielnickim:

 

Autor: Krzysztof Kalita

W artykule wykorzystano materiały z archiwum Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód, Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego i serwisu www.0382.ua

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystego otwarcia laboratorium:

O projekcie:

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

ekooperacja

Projekt realizowany jest od marca do końca 2015 roku, a celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Partnerzy projektu:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

  • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
  • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
  • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Polska Pomoc

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych fotorelacji z przebiegu projektu - w tym kolejnych etapów remontu pomieszczeń nowego laboratorium, szkoleń dla przedsiębiorców oraz konferencji naukowych w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Otwarcie Specjalistycznego Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym
Otwarcie Specjalistycznego Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym