×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
31.10.2015
Fundusze UE na polsko-ukraińskie inwestycje w sferze ochrony środowiska - szkolenia w Winnicy

Taka była tematyka kolejnego cyklu szkoleń i warsztatów w ramach projektu Polonijny Klaster Ekologiczny.

Polonijny Klaster Ekologiczny

W październiku 2015 r. Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód we współpracy z Winnicką Izbą Przemysłowo - Handlową oraz Winnicką Biblioteką Obwodową im. K.A. Timiriazewa zorganizowało kolejny cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu Polonijny Klaster Ekologiczny współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015.

Zasadniczym celem szkoleń było wzmocnienie współpracy wzajemnie powiązanych firm oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska lub inwestujących w tym kierunku w Polsce i na Ukrainie. Cykl szkoleń został przeprowadzony przez doświadczonych ekspertów z Polski. W szkoleniu uczestniczyli przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z Polską w zakresie ochrony środowiska.

Tematyka dotycząca możliwości pozyskania funduszy europejskich na inwestycje w sferze ochrony środowiska została przedstawiona przez Krzysztofa Kalitę - prezesa Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód.

Uczestnicy mogli zapoznać się z praktycznymi zasadami tworzenia biznes planu i dokumentacji do wniosku o fundusze UE na przykładach konkretnych inwestycji w ochronę środowiska.

Z kolei z zasadami tworzenia i funkcjonowania klastrów biznesowych uczestników szkolenia zapoznał Andrij Druczynskij – współwłaściciel polsko - ukraińskiego przedsiębiorstwa AMB Recycling Sp. z o.o. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców omawianą tematyką przeprowadzono szeroki panel dyskusyjny mający na celu wymianę polsko - ukraińskich doświadczeń oraz nawiązanie korzystnych relacji gospodarczych.

A. Druczynskij na realnym przykładzie spółki AMB Recycling pokazał również jak wygląda proces tworzenia polsko - ukraińskiego przedsiębiorstwa.

Szkolenia były także okazją do dyskusji na temat dalszych działań w obszarze Klastra Ekologicznego.

Zorganizowano także wizyty styudyjne w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.

Tekst: Magdalena Kalita

O projekcie

W 2015 roku zostanie podpisane oficjalne porozumienie na rzecz utworzenia POLONIJNEGO KLASTRA EKOLOGICZNEGO, który będzie platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska lub inwestujących w tym kierunku w Polsce i na Ukrainie.
Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej podjęły działające w środowisku polonijnym przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.
Zaproszenie do współpracy z zainteresowaniem przyjęły polskie firmy z branży recyklingu odpadów oraz instytucje otoczenia biznesu, w tym tak doświadczeni partnerzy jak Targi Kielce S.A. oraz strefy ekonomiczne i centra obsługi inwestora.
Nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia czuwać będzie Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód, które podejmując się roli lidera projektu będzie "bramą" umożliwiającą środowiskom polonijnym na Ukrainie nawiązanie korzystnych relacji gospodarczych w Polsce.
Projekt ma na celu rozwój współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie. Przewidziano dla tej grupy (min. 15 jednostek) wsparcie poprzez organizację w 2015 r.:
1) Cyklu szkoleń i doradztwa połączonych z warsztatami biznesowymi nt.:

  • pozyskiwanie funduszy UE na krajowe i międzynarodowe inwestycje MŚP,
  • zasady tworzenia i funkcjonowania klastrów biznesowych,
  • uwarunkowania prawne inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w zakresie ochrony środowiska,
  • zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  • doradztwo prawne i rachunkowe dla firm zw. uwarunkowaniami realizacji inwestycji w Polsce;

2) Konferencji promujących Polskę podczas wizyt studyjnych na Ukrainie;
3) Międzynarodowego Forum Ekologicznego na Targach Kielce oraz misji gospodarczej w Polsce.

MSZ

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015.

Fundusze UE na polsko-ukraińskie inwestycje w sferze ochrony środowiska - szkolenia w Winnicy
Fundusze UE na polsko-ukraińskie inwestycje w sferze ochrony środowiska - szkolenia w Winnicy