×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
18.01.2016
Wdrażamy innowacje w ukraińskich przedsiębiorstwach w ramach programu Polska Pomoc!

Wszystko to dzięki wspólnemu projektowi SIEW i Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu.

W listopadzie i grudniu trwały prace nad praktycznym zastosowaniem minerału Saponitu w 6 ukraińskich przedsiębiorstwach.

Staraniem ukraińskich naukowców z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego z sukcesem udało się zastosować sorbenty powstałe na bazie naturalnego minerału Saponitu w procesach oczyszczania cieczy w 6 przedsiębiorstwach. W innej grupie firm wypróbowano Saponit w nowopowstałych kosmetykach i środkach czyszczących.

Wszystkie te działania zrealizowano w ramach niżej opisanego polsko - ukraińskiego projektu pod hasłem "Innowacje dla ekologii...", który wspólnie zrealizowało Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód oraz Chmielnicki Unwiersytet Narodowy.

Ww. sorbenty i składniki na bazie Saponitu powstały w nowoczesnym laboratorium, które także otwarto w ramach ww. projektu.

Warto dodać zaraz po otwarciu laboratorium tylko w samym grudniu 14 przedsiębiorstw skorzystało z usług laboratorium!

Dzięki wsparciu w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej ukraińskie przedsiębiorstwa uzyskały dostęp do nowoczesnych proekologicznych technologii opracowanych w nowoczesnym laboratorium przez naukowców z Chmielnickiego Unwiersytetu Narodowego.

W skład zespołu prowadzącego badania i wdrożenie technologii weszli prorektor ds. naukowych prof. Georgij Paraska, prof. Svitlana Karwan, dr Olga Paraska oraz dr Ałła Ganziuk z Katedry Chemii ChNU.

Poniżej zamieściliśmy fotorelację z przeprowadzonych prac:

O projekcie

28 listopada 2015 r. w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym uroczyście otwarto Specjalistyczne Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów.

Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki realizacji projektu pod hasłem Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej, a liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód. Partnerzy projektu: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju oraz Ukraińsko - Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z tego wydarzenia, którą udostępniliśmy na naszym kanale Youtube:

 

Zachęcamy do zapoznania się także z najnowszą fotorelacją z uroczystego otwarcia laboratorium:

O projekcie:

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

ekooperacja

Projekt realizowany jest od marca do końca 2015 roku, a celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Partnerzy projektu:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

  • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
  • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
  • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Polska Pomoc

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych fotorelacji z przebiegu projektu - w tym kolejnych etapów remontu pomieszczeń nowego laboratorium, szkoleń dla przedsiębiorców oraz konferencji naukowych w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Wdrażamy innowacje w ukraińskich przedsiębiorstwach w ramach programu Polska Pomoc!
Wdrażamy innowacje w ukraińskich przedsiębiorstwach w ramach programu Polska Pomoc!