×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
30.04.2016
Europejski System Rozwoju CERTUA

Europejskie standardy dla biznesu na Ukrainie.

 

 

CERTUA

Europejski System Rozwoju CERTUA

Projekt otrzymał dofinansowanie z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 150 000,00 złotych na wsparcie przedsiębiorstw i organizację szkoleń w tematyce ISO, doradztwa prawno - księgowego oraz misji gospodarczych na Targi Kielce i do Polski.

Partnerzy z Ukrainy:

 • Winnicka Izba Przemysłowo – Handlowa
 • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym
 • Winnicki Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków
 • oraz Winnickie Stowarzyszenie Kresowiacy.

Partnerzy z Polski:

 • Targi Kielce S.A.
 • Kancelaria Prawno – Finansowa Radcy Prawnego Łukasz Kozera
 • Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie.

Wyniki konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą - 2016" ogłoszone zostały na poniższej stronie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,8516,rozpatrzenie-ofert-zlozonych-w-konkursie-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-w-2016-r-.html

W 2016 roku został uruchomiony polsko - ukraiński program gospodarczy pod nazwą „Europejski System Rozwoju CERTUA“, który jest platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu zajmujących się wdrażaniem międzynarodowych standardów jakości w Polsce i na Ukrainie.

Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej w kierunku certyfikacji i standaryzacji podjęły działające w środowisku polonijnym na Ukrainie przedsiębiorstwa, izby handlowe, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.
Do współpracy w ramach projektu zostali włączeni m.in.:

 • Winnicka i Lwowska Izba Handlowo – Przemysłowa,
 • Targi Kielce SA,
 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie,
 • Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza (Warszawa i Kijów),
 • wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
 • polskie kancelarie prawne oraz instytucje otoczenia biznesu,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Domu Polski Wschodniej w Brukseli
 • Lwowska i Chersońska Państwowa Administracja Obwodowa
 • i in.

Reportaż o projekcie w ukraińskiej telewizji:

Zrealizowane działania i uzyskane efekty:

1. Szkolenia, audyty, konsultacje i specjalistyczne doradztwo:

 • 31 polonijnych przedsiębiorstw z Ukrainy poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie gospodarczym uzyskało wyspecjalizowane kadry i otrzymały raport o gotowości do certyfikacji, audytu w zakresie wdrażania międzynarodowych standardów serii ISO 9000, ISO 22000 (НАССР),
 • 31 polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie gospodarczym pozyskało wiedzę w zakresie możliwości realizacji inwestycji i działalności w Polsce.

2. Międzynarodowa aktywizacja gospodarcza polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie.

 • 31 polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie nawiązało bezpośrednie kontakty z Polską poprzez udział w misjach gospodarczych w Polsce i na Ukrainie:
 • Lwów: Dni Polskiego Rolnictwa podczas Euro-Agro 2016
 • Kielce: Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH
 • Sandomierz: wizyta w grupie producenckiej Sanexport Group SA
 • Warszawa: Centralne Targi Rolnicze 2016 Warsaw Ptak Expo
 • Kijów: V Forum Dzień Polskiego Biznesu
 • Chersoń: misja gospodarcza do obwodu chersońskiego pod przewodnictwem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

3. Rozwój współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu poprzez utworzenie Europejskiego Systemu Rozwoju CERTUA.

 • Uruchomienie polsko – ukraińskiego programu Europejski System Rozwoju CERTUA
 • Promocja polsko - ukraińskiej współpracy gospodarczej w zakresie europejskiej certyfikacji i standaryzacji poprzez organizację cyklu międzynarodowych konferencji na Ukrainie i uruchomienie programu Europejski System Rozwoju CERTUA
 • Udział w pięciu ww. dużych polsko – ukraińskich wydarzeniach gospodarczych we Lwowie, Kielcach, Chersoniu, Warszawie i Kijowie.

4. Zorganizowano dodatkowo:

 • Promocję podczas obchodów Dnia Europy w Winnicy. Podczas oficjalnych uroczystości na głównej ulicy Winnicy (Soborna), Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód zachęcało do udziału w projekcie, promując polsko – ukraińską współpracę gospodarczą.
 • Promocję projektu podczas misji gospodarczej do Chersonia. W dniu 20 maja 2016 r. w ramach forum „Poland – Kherson Regional Business Day” odbyła się misja gospodarcza polskich przedsiębiorstw i instytucji pod przewodnictwem Ambasadora RP na Ukrainie Pana Henryka Litwina do Obwodu Chersońskiego (współpraca z WPHI w Kijowie).
 • Promocję projektu podczas „Dni Polskiego Biznesu” w Kijowie – 26 listopada 2016 roku, zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Międzynarodowe Centrum Prawnicze "Eucon", Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Międzynarodowy Związek Audytorski, Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce.
 • Dni Polskiego Rolnictwa we współpracy z WPHI w Kijowie, Lwowską Izbą Handlowo – Przemysłową, Lwowską Obwodową Administracją Państwową i in. Dni zorganizowano w ramach polsko – ukraińskich targów Euro-Agro 2016 (organizatorzy: Targi Kielce SA i Gal-Expo SA). W ramach Dni Polskiego Rolnictwa 2016 uczestnicy projektu wzięli udział w międzynarodowej konferencji pod hasłem „Polsko – ukraińska współpraca w przemyśle i rolnictwie”.
 • Misję gospodarczą do Sandomierza – największej grupy producenckiej w województwie świętokrzyskim zajmującej się eksportem jabłek na rynki zagraniczne.
 • Misję gospodarczą do Nadarzyna na Centralne Targi Rolnicze CTR Warsaw Ptak Expo, podczas których zorganizowano wspólne stoisko promujące projekt we współpracy z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą.

CERTUA

Więcej o działaniach projektu można przeczytać w archiwalnych artykułach na stronie Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód:

Zachęcamy też do obejrzenia galerii fotografii:

Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód

Tłumaczenie na ukraiński: Eugeniusz Kostyszyn

Europejski System Rozwoju CERTUA