×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
27.05.2016
Misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Obwodu Chersońskiego

Delegacja SIEW uczestniczyła w forum „Poland – Kherson Regional Business Day”.

W dniu 20 maja 2016 r. w ramach forum „Poland – Kherson Regional Business Day” odbyła się misja gospodarcza polskich przedsiębiorstw i instytucji pod przewodnictwem Ambasadora RP na Ukrainie Pana Henryka Litwina do Obwodu Chersońskiego.

Powyższe przedsięwzięcie miało na celu promocję gospodarczą Polski oraz polskich przedsiębiorców, a także inicjację kontaktów handlowych pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami z Obwodu Chersońskiego. Uczestnicy misji mieli możliwość zaprezentowania swoich ofert zarówno podczas forum, jak również w trakcie rozmów B2B z przedsiębiorcami regionu. W szczególności swoje oferty przedstawiły takie firmy polskie i organizacje jak: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Międzynarodowe Centrum Prawne „Eucon”, „Red Logic”, Polskie Centrum Biznesu, „Tradma”, „Kredobank” (oddział w Chersoniu), Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód, „Expedite”, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (przedstawicielstwo w Kijowie), „Chemetall Polska” (przedstawicielstwo w Ukrainie), „Wielton”.
Równocześnie w trakcie forum zaprezentowany został potencjał inwestycyjny Obwodu Chersońskiego oraz oferty poszczególnych firm ukraińskich danego regionu.
W trakcie wyjazdu odbyły się również spotkania z administracją Obwodu, władzami Chersonia, miejscowymi organizacjami samorządu gospodarczego. Przedstawiciele firm polskich mieli również możliwość zwiedzenia szeregu największych zakładów Chersonia.
Organizatorzy misji: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji oraz Wydział Ekonomiczny Ambasady, we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Odessie, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, a także Chersońską Państwową Administracją Obwodową i Chersońską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Fotografie: WPHI Kijów oraz Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

Delegaacja Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód uczestniczyła w misji w składzie: Magdalena Kalita, Krzysztof Kalita oraz Dmytro Didyk.

Podczas Forum Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód w ramach oficjalnej prezentacji zaprosił ukraińskie przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu do międzynarodowej współpracy w ramach projektów grantowych i rozwojowych.

Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w tym przedsięwzięciu!

Misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Obwodu Chersońskiego
Misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Obwodu Chersońskiego
Misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Obwodu Chersońskiego
Misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Obwodu Chersońskiego