×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
27.05.2016
Polsko - ukraińskie spotkania na kieleckich uczelniach

Była to druga już w maju wizyta edukacyjna w Kielcach pod hasłem POLSKA: Europa w praktyce organizowana przez SIEW.

PL+UA=EU. POLSKA: Europa w praktyce

W dniach 22-25 maja Kielce poraz drugi w maju gościły liczną, kiludziesięcioosobową delegację z Ukrainy. Głównym celem wizyty był udział w wizycie edukacyjnej w Kielcach i Krakowie. Motywem przewodnim były spotkania na kieleckich i krakowskich uczelniach.

Inicjatywa Stowarzyszenia jest odpowiedzią na dynamicznie rosnące zainteresowaniem kształceniem w Polsce przez młodzież z Ukrainy.

Pierwszy dzień wizyty poświęcono spotkaniom na Politechnice Świętokrzyskiej oraz Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Miejscem spotkania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego był tradycyjnie już Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania oraz nowoczesna uniwersytecka Biblioteka.

Bardzo serdecznie gości przywitali prodziekan ds. Ogólnych i Finansowych dr Anna Dybała oraz dr Ryszard Stefański adiunkt w Instutycie Nauk Politycznych. Wizyta była przede wszystkim okazją do bezpośredniej dyskusji nt. możliwości i zasad rozpoczynania studiów na Uniwersytecie. Goście z Ukrainy zobaczyli nowoczesną infrastrukturę, a samo spotkanie zorganizowano w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu. Nie zabrakło także czasu na odwiedziny w Bibliotece UJK - jednej z najnowocześniejszych w kraju.

PL+UA=EU. POLSKA: Europa w praktyce

Na Politechnice tradycyjnie także już bardzo gościnnie delegację przyjął pan Wojciech Bogucki. Wizyta była przede wszystkim okazją do bezpośredniej dyskusji nt. możliwości i zasad rozpoczynania studiów na Politechnice Świętokrzyskiej. Goście z Ukrainy zobaczyli nowoczesne sale wykładowe, laboratoria. Nie zabrakło także czasu na odwiedziny w centrum sportowym oraz akademikach.

Motywem przewodnim wizyty w Kielcach było polsko – ukraińska dyskusja i prezentacja pod hasłem „POLSKA: Europa w praktyce”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód we współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym.

Goście podczas wizyty poznali miasto od innowacyjnej i praktycznej strony związanej m.in. z możliwościami prowadzenia biznesu przy wsparciu KPT. Prowadząca spotkanie Natalia Luba-Chudzik przedstawiła ofertę KPT, a na koniec goście z zaciekawieniem oglądali nowoczesne Centrum Druku 3D.

Na zakończenie nie zabrakło czasu na poznanie Kielc - zwłaszcza, że pogoda dopisała :)

Drugiego dnia goście z Ukrainy zawitali do Krakowa tj. Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

O projekcie

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód od 2012 roku regularnie organizuje wizyty edukacyjne do Polski w ramach działalności Polonijnego Multicentrum Edukacyjnego (edua.eu), które utworzono w Winnicy i Chmielnickim dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dzięki podjętym działaniom Stowarzyszenie we współpracy z partnerskimi organizacjami z Ukrainy zorganizowało już kilkanaście edycji Szkół Języka Polskiego, w których wzięło udział ponad 200 osób z Europy Wschodniej. Warto dodać, iż z tej grupy kilkadziesiąt osób rozpoczęło studia w Kielcach.

Poprzez organizację ww. wizyty edukacyjnej w Polsce Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód kontynuuje rozpoczęty w 2015 roku polsko – ukraiński projekt pod hasłem:

PL+UA=EU
Polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy.

Głównym celem projektu jest promocja polskiej kultury i edukacji na Ukrainie.

W 2015 roku inicjatywa ta uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu MSZ "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015".
W tym roku kontynuujemy działania we współpracy także z Targami Kielce SA oraz partnerskimi organizacjami z Ukrainy.

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód oraz Winnickie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej serdecznie dziękują pracownikom Konsulatu Generalnego w Winnicy, Odessie, Charkowie, Lwowie oraz Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Kijowie za wsparcie organizacyjne i pomoc w uzyskaniu wiz dla uczestników wizyty edukacyjnej do Polski.

Autor: Krzysztof Kalita

Fotografie: archiwum Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód.

Polsko - ukraińskie spotkania na kieleckich uczelniach
Polsko - ukraińskie spotkania na kieleckich uczelniach
Polsko - ukraińskie spotkania na kieleckich uczelniach