×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
12.07.2016
Przedwakacyjna wizyta edukacyjna na polskich uczelniach – przystanek Kielce

Kilkadziesiąt osób z Ukrainy poznawało Polskę na przykładzie Kielc.

Wizyta edukacyjna Kielce - czerwiec 2016

W dniach 26-29 czerwca 2016 roku gościliśmy kiludziesięcioosobową delegację z Ukrainy, na kolejnej już wizycie edukacyjnej po polskich uczelniach.
Tradycyjnie Kielce były pierwszym miastem na mapie naszej wędrówki.

Pierwszy dzień wizyty poświęcono spotkaniom na Politechnice Świętokrzyskiej oraz Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Miejscem spotkania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego był tradycyjnie już Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Bardzo serdecznie gości przywitali Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania UJK prof. Dr hab. Wojciech Saletra oraz dr Ryszard Stefański adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych. Wizyta była okazją do bezpośredniej dyskusji nt. możliwości i zasad rozpoczynania studiów na Uniwersytecie. Goście z Ukrainy zobaczyli nowoczesną infrastrukturę, a samo spotkanie zorganizowano w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy SIEW - UJK

Podczas wizyty miało miejsce podpisanie porozumienia określającego zasady wzajemnej współpracy między Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Umowę w imieniu Uniwersytetu podpisał prof. dr hab. Wojciech Saletra – Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania UJK, a w imieniu Stowarzyszenia – Krzysztof Kalita – Prezes Zarządu. Umowa zakłada współpracę w sferze edukacji oraz działalności naukowo – badawczej.

Uczestnicy wizyty zapoznali się także z ofertą edukacyjną Politechniki Świętokrzyskiej. Delegację przywitał pan Ryszard Maj - kierownik działu współpracy międzynarodowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz pan Wojciech Bogucki, zajmujący się współpracą ze wschodem.

Goście podczas wizyty poznali miasto od innowacyjnej i praktycznej strony związanej m.in. z możliwościami prowadzenia biznesu przy wsparciu Kieleckiego Parku technologicznego.

Goście z Ukrainy w Kieleckim Parku Technologicznym Goście z Ukrainy w Kieleckim Parku Technologicznym

Prowadząca spotkanie Natalia Luba-Chudzik przedstawiła ofertę KPT, a na koniec goście z zaciekawieniem oglądali nowoczesne Centrum Druku 3D oraz Energetyczne Centrum Nauki.

Goście z Ukrainy w Kieleckim Parku Technologicznym
Podczas drugiego dnia wizyty delegacja odwiedziła Uniwersytet Ekonomiczny i Pedagogiczny w Krakowie, zapoznając się z ofertą edukacyjną ww. uczelni.

Pragniemy podziękować za współpracę Wydziałowi Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, Politechnice Świętokrzyskiej, Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu, Winnickiemu Regionalnemu Centrum Informacji "Kreatyw", firmie Eurokompania E-DIA oraz wszystkim osobom, które pomogły nam w organizacji wizyty edukacyjnej.

Szczególne podziękowania kierujemy do Konsulatów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy, Odessie i Lwowie za wsparcie w procesie uzyskiwania wiz dla uczestników naszej inicjatywy.

Tegoroczne wizyty edukacyjne Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód organizuje pod hasłem „POLSKA: Europa w praktyce”.
Inicjatywa jest kontynuacją rozpoczętego w 2015 roku polsko – ukraińskiego projektu pod hasłem:

PL+UA=UE
Polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy.

Głównym celem projektu jest promocja Polski i nauki języka polskiego na Ukrainie poprzez zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia języka polskiego jako obcego oraz organizację wizyt edukacyjnych.

Projekt w 2015 roku uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu MSZ "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015".
Warto dodać, iż we wrześniu 2015 r. Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód zorganizowało Objazdową Szkołę Języka Polskiego pod hasłem „Spotkaj Polskę w…“ (ukr.: „Зустрінь Польщу в…“) w obwodach winnickim, chmielnickim i żytomierskim. Zorganizowaliśmy ponad 50 spotkań, w których wzięło udział ponad 2000 osób!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

1. Wizyty na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

2. Wizyta w Kieleckim Parku Technologicznym

Autorka: Magdalena Kalita

Przedwakacyjna wizyta edukacyjna na polskich uczelniach – przystanek Kielce
Przedwakacyjna wizyta edukacyjna na polskich uczelniach – przystanek Kielce
Przedwakacyjna wizyta edukacyjna na polskich uczelniach – przystanek Kielce