×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
29.06.2016
Przeprowadzono szkolenia personelu w przedsiębiorstwie Glikohim Sp. z o.o. w ramach projektu Europejski System Rozwoju CERTUA

Działania współfinansowane są ze środków Senatu RP.

14-15 czerwca 2016 roku w przedsiębiorstwie „Glikohim”, zajmującym się produkcją gliceryny, przeprowadzono szkolenia dla kadry przedsiębiorstwa w ramach projektu Europejski System Rozwoju CERTUA. Szkolenia przeprowadzili eksperci Centrum Metodycznego ds. Rozwoju i Zarządzania Winnickiej Izby Handlowo – Przemysłowej – Ludmiła Pigarowa oraz Iryna Homutowska.
Podczas szkoleń pracowano nad następującymi kwestiami:

 • Zapoznanie oraz omówienie podstawowych standardów normy ISO 9001:2015
 • Rozdział: Przywództwo. Role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia.
 • Wyznaczenie misji oraz przygotowanie polityki w sferze jakości oraz bezpieczeństwa produkcji przedsiębiorstwa, wyznaczenie celów;
 • Zastosowanie podejścia procesowego wg cyklu PDCA (Plan – Do – Check – Act) oraz zarządzanie ryzykiem
 • Historia powstania i rozwoju systemu HACCP, zasady HACCP, etapy wdrażania;
 • Informacje interaktywne i identyfikowalność;
 • Charakterystyka rozwoju i realizacji podstawowych programów wstępnym (wymogi sanitarne, higieny, zakażenia krzyżowego, etc.);
 • Dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania. Opracowanie dokumentów roboczych;
 • Weryfikacja, walidacja systemu kontroli bezpieczeństwa żywności, audyty wewnętrzne;
 • Test końcowy, dyskusja uczestników szkolenia, odpowiedzi na pytania, konsultacje, podsumowanie.

Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa „Glikohim” pozytywnie zdali test końcowy, prezentując wysoki poziom zdobytej wiedzy.

Źródło: cci.vn.ua

 

CERTUA

27 kwietnia 2016 roku w Winnickiej Izbie Handlowo - Przemysłowej odbyła się prezentacja polsko - ukraińskiego projektu pod hasłem Europejski System Rozwoju CERTUA. Prezentacja była także okazją do oficjalnego podpisania umów o współpracy pomiedzy Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschód reprezentowanym przez prezesa Krzysztofa Kalitę, Winnicką Izbą Handlowo - Przemysłową reprezentowaną przez wiceprezesa Stepana Lypkania oraz partnerskimi organizacjami:

 • Winnickim Kulturalno - Oświatowym Związkiem Polaków reprezentowanym przez prezes Alicję Ratyńską,
 • Winnickim Stowarzyszeniem "Kresowiacy" reprezentowanym przez prezesa Jerzego Wójcickiego,
 • Ukraińsko - Polskim Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym reprezentowanym przez dyrektora Olega Poliszczuka.

Projekt jest współfinansowany ze środków polskiego Senatu w ramach realizacji zadania zleconego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

W ramach projektu przewidziano organizację:

 • specjalistycznych szkoleń, audytów i doradztwa gospodarczego w zakresie przygotowania kadr firm do wdrażania międzynarodowych standardów serii ISO 9000, ISO 22000 (НАССР).
 • cyklu misji gospodarczych i udział w Targach Kielce z udziałem polonijnych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu,
 • specjalistycznych szkoleń i doradztwa gospodarczego w zakresie możliwości realizacji inwestycji i działalności w Polsce.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili:

 • Wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Wojciech Mrozowski,
 • dyrektorzy i właściciele przedsiębiorstw zainteresowani wprowadzeniem systemu zarządzania jakością zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001 oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymogami ISO 22000 (HACCP),
 • przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji zainteresowanych współpracą z polskimi partnerami w zakresie możliwości realizacji inwestycji w Polsce,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów.

Realizacja projektu przyczynie się do rozwoju polsko - ukraińskiej współpracy w sferze europejskiej certyfikacji i standaryzacji.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: (0432) 52-59- 57, (098) 41-70- 539.

Źródło informacji i fotografie: Вінницька торгово-промислова палата

CERTUA

CERTUA

Europejski System Rozwoju CERTUA

Projekt otrzymał dofinansowanie z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 150 000,00 złotych na wsparcie 40 przedsiębiorstw i organizację szkoleń w tematyce ISO, doradztwa prawno - księgowego oraz misji gospodarczych na Targi Kielce i do Polski.

Partnerzy z Ukrainy:

 • Winnicka Izba Przemysłowo – Handlowa
 • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym
 • Winnicki Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków
 • oraz Winnickie Stowarzyszenie Kresowiacy.

Partnerzy z Polski:

 • Targi Kielce S.A.
 • Kancelaria Prawno – Finansowa Radcy Prawnego Łukasz Kozera
 • Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie.

Wyniki konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą - 2016" ogłoszone zostały na poniższej stronie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,8516,rozpatrzenie-ofert-zlozonych-w-konkursie-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-w-2016-r-.html

Naszym partnerom, którzy poparli projekt serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy!
Tradycyjnie zapraszamy również inne osoby, firmy i organizacje zainteresowane dołączeniem współpracy w tej inicjatywie.

Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód

Tłumaczenie na ukraiński: Eugeniusz Kostyszyn

Przeprowadzono szkolenia personelu w przedsiębiorstwie Glikohim Sp. z o.o. w ramach projektu Europejski System Rozwoju CERTUA
Przeprowadzono szkolenia personelu w przedsiębiorstwie Glikohim Sp. z o.o. w ramach projektu Europejski System Rozwoju CERTUA