×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
24.09.2016
Delegacja z Ministerstwa Rozwoju, PARP, PAIiIZ oraz KPT z wizytą w nowym biurze SIEW na Ukrainie

W Winnicy rozmawiano o projektach i nowych polsko - ukraińskich inicjatywach.

21 września 2016 r. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, rządowych agencji i instytucji otoczenia biznesu gościli w Winnicy na Ukrainie w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”, którego celem jest wsparcie naszego wschodniego sąsiada w procesie budowy samorządnego i demokratycznego państwa.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wizyta w Winnicy stała się także okazją do spotkania w nowo tworzonym na Ukrainie oddziale Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód.

W skład polskiej delegacji weszli:

  • Maciej Aulak, Naczelnik Wydziału, Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju,
  • Krzysztof Siwek, Radca Ministra, Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju,
  • Dariusz Wojtaszek, Zastępca Dyrektora, Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju, Przedsiębiorczości (PARP),
  • Marcin Buliński, Główny Specjalista, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ),
  • Joanna Rudawska, Kierownik Działu Projektów Rozwojowych, Kielecki Park Technologiczny,
  • Maciej Brzezina, Kierownik Referatu Analiz, Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miejski w Bytomiu,
  • Daria Lewicka (tłumacz).

W spotkaniu uczestniczył także Wojciech Mrozowski - wicekonsul RP w Winnicy.

Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia przedstawił gościom dotychczasowe doświadczenia w realizacji przez SIEW zadań publicznych współfinansowanych przez MSZ, MEN i Senat RP oraz nakreślił plany dotyczące działalności oddziału.
Roboczy charakter wizyty był doskonałą okazją do pokazania "Polski: Europy w praktyce" (jedno z haseł przewodnich SIEW na Ukrainie) tj. przedstawieniem konkretnych efektów z działań i nowych inicjatyw na Ukrainie, a także zaproszeniem do współpracy w realizacji międzynardowoych projektów.

Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli partnerskich organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, z którymi Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód realizuje międzynarodowe projekty.

Nowe biuro w Winnicy o powierzni 270 m2 będzie posiadało m.in. 2 sale szkoleniowe, salę konferencyjną.
Będzie to m.in. centrum promocji Polski i Unii Europejskiej oraz miejsce realizacji międzynarodowych projektów o charakterze kulturowym, jak i gospodarczym.

Info: Magdalena Kalita

Delegacja z Ministerstwa Rozwoju, PARP, PAIiIZ oraz KPT z wizytą w nowym biurze SIEW na Ukrainie