×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
28.11.2016
Udane Dni Polskiego Rolnictwa oraz wystawa EURO AGRO - 2016 we Lwowie

W dwudniowej konferencji wzięło udział ponad 250 osób!

WPHI w Kijowie

W dniach 17-19 listopada 2016 roku we Lwowie odbyły się targi rolnicze Euro Agro, na których Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie zorganizował przedsięwzięcie promocyjne pod hasłem „Dni Polskiego Rolnictwa”.
To druga z kolei edycja w/w imprezy (I edycja miała miejsce w sierpniu 2015 r. we Lwowie), której celem była promocja polskiej gospodarki – w szczególności sektora rolno-spożywczego – oraz potencjału inwestycyjnego regionów Polski.

Dni Polskiego Rolnictwa we Lwowie 2016

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano konferencję tematyczną pt. «Polsko-ukraińska współpraca w przemyśle i sektorze rolno-spożywczym», która odbyła się w pierwszych dniach targów (17-18 listopada).

Tegoroczne Dni Polskiego Rolnictwa we Lwowie zorganizowano przy aktywnym partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód. Dodatkowo do współpracy dołączyły Lwowska Państwowa Administracja Obwodowa, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza, Lwowska Izba Handlowo – Przemysłowa oraz Rynek produktów rolnych "Szuwar" Sp. z o.o.

Dni Polskiego Rolnictwa we Lwowie 2016
Drugiego dnia konferencji zorganizowano prezentację polskich i ukraińskich przedsiębiorstw oraz spotkania B2B.

Podsumowaniem konferencji był panel poświęcony perspektywom rozwoju rynku produktów organicznych.

Dni Polskiego Rolnictwa we Lwowie 2016 Dni Polskiego Rolnictwa 2016

Na targach Wydział zorganizował własne stoisko promocyjno-informacyjne, na którym wyeksponowane zostały materiały o polskiej gospodarce. Ponadto na stoisku Wydziału przedstawiciele polskich firm mogli odbyć rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami z Ukrainy.

Zarowno konferencja, jak i spotkania B2B na stoisku WPHI cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W dwudniowej konferencji wzięło udział niemal 300 osób!

Warto dodać, iż na zaproszenie Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód w Dniach Polskiego Rolnictwa wzięła udział ponad 50-osobowa delegacja przedsiębiorców z branży rolniczej z obwodu winnickiego. Cześć delegacji stanowili przedstawiciele polonijnych przedsiębiorstw, którzy biorą udział w projekcie Stowarzyszenia pod hasłem "Europejski System Rozwoju CERTUA" - współfinansowanym ze środków Senatu RP.

Z kolei Targi Euro Agro jest to pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Sektora Rolno-Przemysłowego organizowana przez Targi Kielce i ukraińską firmę wystawienniczą Gal-Expo przy wsparciu Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, władz obwodu lwowskiego i wiodących firm zachodniej Ukrainy.

Dni Polskiego Rolnictwa 2016

17 listopada oficjalne otwarcie I Międzynarodowej Wystawy Rolniczej „Euro AGRO-2016” oraz II edycji „Dni Polskiego Rolnictwa” poprowadziła Ołeksandra Antoniw, wiceprezydent Gal-Expo SA
Licznie zebranych uczestników Wystawy oraz przedstawicieli mediów przywitali kolejno:

 • Ołeh Syniutka – Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej
 • Bartosz Musiałowicz - Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
 • Włodzimierz Sulgostowski – Konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
 • Dariusz Michalak - Dyrektor Grupy Projektów Centrum Wystawienniczego i Kongresowego Targi Kielce SA 
 • Andrij Steruha – Prezydent Centrum Wystawienniczego Gal-EXPO SA 
 • Roman Fedyszyn – Dyrektor Rynku produktów rolnych "Szuwar" Sp. z o.o.
 • Damian Ragan – Wiceprezes KredoBanku PKO Bank Polski Group
 • Krzysztof Kalita – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód.

Następnie liczna grupa uczestników (ponad 180 osób) wzięła udział w konferencji pod hasłem «Polsko-ukraińska współpraca w przemyśle i sektorze rolno-spożywczym».

Sesję pierwszą pod hasłem "Inwestycje - stabilne przesłanki konkurencyjnego rozwoju gospodarki rolnej" poprowadzili moderatorzy: Oleg Dubisz – Wiceprezydent Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Wołodymyr Korud - Wiceprezydent Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dni Polskiego Rolnictwa 2016

Podczas tej sesji polscy i ukraińscy eksperci przedstawili interesujące tematy:

 • Atrakcyjność inwestycyjna rolnictwa w regionie lwowskim - Rostysław Zamłynskyj – pierwszy zastępca Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowowej
 • Czynniki sukcesów i problemów polskiego rolnictwa w okresie transformacji ekonomicznej - prof dr hab. Czesław Nowak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, przewodniczący Rady Społecznej ODR woj. świętokrzyskiego
 • Struktura gospodarki rolnej - gwarancja rozwoju MŚP i obszarów wiejskich. Doradztwo - instrument zarządzania inwestycjami - Adam Fura – dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu
 • Polityka wzajemnie powiązanego wieloukładowego rozwoju - instrument realizacji strategii rozwoju sektora rolnego gospodarki Ukrainy - Witalij Sabłuk – zastępca dyrektora Narodowe Centrum Naukowe "Instytut Gospodarki Rolnej"
 • Kooperacja - szkoła samodzielnego organizowania się oraz rozwiązywania indywidualnych problemów gospodarstw wiejskich - Roman Korinec – prezydent narodowego zrzeszenia rolniczych doradczych służb Ukrainy oraz Mykoła Hrycenko – ekspert przedsiębiorczości rolnej.

Pierwszy dzień konferencji zakończył panel od hasłem: "Efektywność inwestowania. Problemy i sposoby rozwiązywania", w którym prezentowali:

 • Igor Płotycja – dyrektor RSP „Szuwar” Sp. z o.o.
 • Inna Kucharczuk – przewodnicząca stowarzyszenia rolników Winnicczyzny
 • Maksym Bełozurow – dyrektor „Galrost” Sp. z o.o.
 • Oleh Iwanczyna – kierownik przedsiębiorstwa rolnego “Biłyj Stik” rej. sokalski, obw. lwowski

Na zakończenie konferencji fertę KredoBanku dla sektora rolniczego Ukrainy zaprezentowali Jewhen Zaihraiev - Dyrektor Wykonawczy ds. MŚP i Korpo oraz Iryna Hruj - Dyrektor Departamaentu Klientów MŚP.

Drugiego dnia konferencji przy udziale ponad 100 słuchaczy zorganizowano trzy sesje tematyczne.
Sesja pierwsza: prezentacja ofert polskich przedsiębiorstw była moderowana przez Ryszarda Białackiego - koordynatora Świętokrzyskiego Biura Domu Wschodniej Polski w Brukseli
Drugą sesję: projekty inwestycyjne ukraińskich przedsiębiorstw w sektorze rolnym poprowadził Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód.

Ciekawym wydarzeniem towarzyszącym Dniom Polskiego Rolnictwa były uroczystości z okazji ukraińskiego święta Dnia Rolnika, które zorganizowały Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa oraz przedsiębiorstwo "Szuwar" Sp. z o.o.

Dni Polskiego Rolnictwa 2016

Sesję trzecią pod hasłem "Rozwój rynku organicznego na Ukrainie" rozpoczęła Tetiana Sytnik – ekspert, kierownik Retail Academy.
Następnie przedstawiono poniższe tematy:

 • Praktyczne doświadczenia optymalizacji żywienia roślin i odnawiania naturalnej urodzajności gruntów - Oleksandr Dżyha – dyrektor przedsiębiorstwa „Sun Berry – Ukraine”
 • Ustawa jako wsparcie produkcji organicznej: regulacje prawne - Ołena Rakowa – dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia producentów organicznych certyfikowanych produktów Organiczna Ukraina, ekspert rynku organicznego
 • Doświadczenia prowadzenia organicznego sadownictwa. Etap przedprojektowy - Konstiantyn Sicznyj – kierownik stowarzyszenia Organiczna Ukraina Zachód
 • Polskie Produkty Regionalne i Tradycyjne wpisane na listy: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność - Kacper Nowak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dni Polskiego Rolnictwa 2016 Dni Polskiego Rolnictwa 2016

Na zakończenie konferencji prezentacji międzynarodowego projektu "Europejski System Rozwoju CERTUA" dokonała Liudmyła Pigariowa z Winnickiej Izby Handlowo - Przemysłowej - partnera projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód.

W imieniu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód składamy serdeczne podziękowania za udaną współpracę oraz możliwość udziału Dniach Polskiego Rolnictwa oraz Wystawie "Euro-Agro 2016" we Lwowie dla współorganizatorów:

 • Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
 • Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej
 • przedsiębiorstwa Rynek produktów rolnych "Szuwar" Sp. z o.o.

oraz partnerom:

 • Polsko – Ukraińskiej Izbie Gospodarczej
 • Lwowskiej Izbie Handlowo – Przemysłowej
 • Centrum Wystawienniczemu Targi Kielce SA
 • Gal-EXPO SA
 • KredoBank PKO Bank Polski Group.

Dziękujemy także polskim i ukraińskim ekspertom oraz wszystkim osobom, które wsparły organizację Dni Polskiego Rolnictwa 2016 we Lwowie.

Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód
Fotografie: archiwum SIEW

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dni Polskiego Rolnictwa 2016 oraz Wystawy Euro-Agro 2016.

1. Otwarcie Wystawy Euro-Agro 2016 oraz Dni Polskiego Rolnictwa we Lwowie

2. Konferencja prasowa - otwarcie Wystawy Euro-Agro 2016 oraz Dni Polskiego Rolnictwa we Lwowie

3. Międzynarodowa konferencja pod hasłem «Polsko-ukraińska współpraca w przemyśle i sektorze rolno-spożywczym» w ramach Dni Polskiego Rolnictwa 2016 we Lwowie

4. Stoisko promocyjne Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie podczas Wystawy Euro-Agro 2016 we Lwowie

5. Rozmowy B2B na stoisku promocyjnym Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie podczas Wystawy Euro-Agro 2016 we Lwowie

6. Wystawa Euro-Agro 2016 we Lwowie

Udane Dni Polskiego Rolnictwa oraz wystawa EURO AGRO - 2016 we Lwowie
Udane Dni Polskiego Rolnictwa oraz wystawa EURO AGRO - 2016 we Lwowie
Udane Dni Polskiego Rolnictwa oraz wystawa EURO AGRO - 2016 we Lwowie
Udane Dni Polskiego Rolnictwa oraz wystawa EURO AGRO - 2016 we Lwowie