×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
06.03.2017
Ruszyła EUROSZÓSTKA czyli Polsko-Ukraiński Program Płatnych Praktyk

Zapraszamy studentów, uczniów i absolwentów z Polski i Ukrainy.

Euroszóstka

Chcesz zdobyć doświadczenie i sprawdzić się w realizacji międzynarodowych projektów, wydarzeń artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych czy biznesowych?
Dołącz do naszego zespołu!
6 marca 2017 r. Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód z Kielc uruchamia nowy Polsko-Ukraiński Program Płatnych Praktyk pn. „EuroSzóstka”.

Na 3-miesięczne płatne praktyki zapraszamy uczniów, studentów lub absolwentów szkół średnich i/lub uczelni wyższych w wieku do 30 lat i będących obywatelami Polski lub Ukrainy.

Jak przystąpić do Programu?

Etap I - ocena formalna czyli: Dlaczego chcesz dołączyć do EuroSzóstki?

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@siew.org.pl w terminie do dnia 25 marca 2017 r. poniższych wymaganych dokumentów:

 • listu motywacyjnego w języku polskim
 • życiorysu (CV) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" w języku polskim
 • skanu świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Po tym terminie komisja programu „EuroSzóstka” wybierze i powiadomi osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu zaplanowano do 30 marca z zastrzeżeniem przedłużenia terminu w przypadku nadesłania dużej ilości zgłoszeń.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna czyli: Poznajmy się lepiej
Tym razem zadaniem kandydatów będzie zaprezentowanie się podczas rozmów kwalifikacyjnych w siedzibie Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód lub poprzez Skype.

Etap III – podpisanie umów czyli: Witamy na praktykach w programie „EuroSzóstka”!
Ostatnim etapem będzie podpisanie z umów z osobami, które pozytywnie przejdą cały proces rekrutacji.

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052)

Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej.

Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych (obywateli Polski lub Ukrainy), którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Stowarzyszeniu Integracja Europa - Wschód

Terminy praktyk:

I.
3 kwietnia - 30 czerwca 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-12.30 lub 12:30-16:30)
II.
3 lipca – 29 września 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-12.30 lub 12:30-16:30)
III.
2 października – 29 grudnia 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-12.30 lub 12:30-16:30)

Miejsce odbywania praktyki:

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód

Praktykantom oferujemy:

 • program praktyk składający się z 6 modułów tematycznych tj: „Projekty międzynarodowe”, „Rozwój osobisty”, „Działalność w NGO”, „Kreatywność”, „Biznes”, „Edukacja”
 • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w organizacji pozarządowej oraz w międzynarodowych projektach w Polsce i na Ukrainie
 • zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki
 • wsparcie merytoryczne opiekuna
 • możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych w ramach Polsko – Ukraińskiego Programu Płatnych Praktyk „EuroSzóstka”
 • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 400 zł. brutto miesięcznie
 • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Oczekujemy od kandydatów:

 • kreatywności, dyspozycyjności i samodzielności,
 • dobrej samoorganizacji,
 • gotowości do szybkiego uczenia się/poszerzania kompetencji w nowych obszarach,
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i umiejętności pracy w zespole;
 • poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • dobrej umiejętności obsługi MS Office (Excel, Word, Power Point),
 • mile widziana dobra znajomość języka ukraińskiego lub polskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziane doświadczenie w wolontariacie lub działalność w organizacjach pozarządowych.

Informujemy, że osoby wybrane zobowiązane będą ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na okres odbywania praktyki absolwenckiej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 • tel. +48 796548507 (także Viber)
 • Skype: siew_kielce
 • e-mail: kontakt@siew.org.pl

Euroszóstka

Ruszyła EUROSZÓSTKA czyli Polsko-Ukraiński Program Płatnych Praktyk