×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
18.04.2018
Polacy i Ukraińcy rozmawiali o nowoczesnych plantacjach malin na Wołyniu

Konferencja w Łucku w ramach projektu z Polskiej Pomocy.

16 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód z Kielc oraz Wołyńska obwodowa organizacja społeczna „Fundacja rozwoju lokalnego” we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Łucku zorganizowali konferencję prasową oraz okrągły stół z przedstawicielami władz regionalnych i przyszłymi uczestnikami projektu pn. 

                              Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo – Sadownicza.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej.

logo polskie pomocy

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości ludności wiejskiej Wołynia w zakresie sadownictwa i ogrodnictwa poprzez powstanie pierwszej w zachodniej Ukrainie  Kooperatywy Ogrodniczo – Sadowniczej opartej o nowoczesne polskie standardy jakości produkcji i zarządzania. Cel ten zostanie osiągnięty do końca 2018 roku poprzez transfer najlepszych praktyk z woj. świętokrzyskiego, lubelskiego i utworzenie modelowych gospodarstw z uprawą malin.

Spotkanie, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób było doskonałą okazją do zaprezentowania zasad udziału w projekcie.
Początkiem konferencji była prezentacja zeszłorocznych działań, które przedstawiła Elwira Jacuta z "Fundacji rozwoju lokalnego" - tegoroczna koordynatorka projektu na Ukrainie.

Następnie głos zabrał Marek Zapór - Wicekonsul RP w Łucku, który przedstawił aktualną sytuację i możliwości współpracy polskich i ukraińskich firm w sektorze produkcji owoców oraz dlaczego Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wspiera w tym kierunku projekty rozwojowe.

W dalszej części spotkania Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód oraz koordynator główny projektu przedstawił planowane tegoroczne działania.
Była to także okazja do zaproszenia do objęcia patronatem honorowym nad projektem władze obwodowe oraz administrację odpowiedzialną za rozwój rolnictwa na Wołyniu.

Podczas komentarzy i rozmów przedstawiciele Wołyńskiej ODA wyszli z propozycją współpracy w projekcie, w której przedstawili dodatkowe możliwości finansowego wsparcia inwestorów planujących tworzenie nowych plantacji malin. Przedstawiono graficzną "mapę" wsparcia inwestorów przez administrację obwodową. Uczestnicy zgodzili się, że będzie to dodatkową zachętą dla uczestników projektu.

propozycja od oda

Dalsze rozmowy podjęli także zaproszeni przedstawiciele zjednoczonych terytorialnych gromad - nowych jednostek samorządu terytorialnego na Ukrainie. Zadeklarowali liczne możliwości lokalnego wsparcia producentów maliny - w tym pomoc w organizacji zbytu i dzierżawę ziemi pod uprawy.

Ważnym problemem poruszonym przez uczestników były pytania o inwestycje w organizację systemu chłodzenia i przechowywania, a także zbyt malin.

Tym samym spotkanie zakończyło się zebraniem przez organizatorów tematów do opracowania przez polskich i ukraińskich ekspertów w zakresie sadownictwa i ogrodnictwa.


Następnym krokiem w projekcie będzie rekrutacja on-line uczestników projektu, która zostanie uruchomiona do końca kwietnia 2018 r.

Autor: Krzysztof Kalita
Tłumaczenie: Iryna Vitiuk
Zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Polacy i Ukraińcy rozmawiali o nowoczesnych plantacjach malin na Wołyniu