×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
02.05.2018
Ruszyła rekrutacja do I Etapu projektu Zachodnioukraińska Kooperatywa Sadowniczo - Ogrodnicza

18 maja to termin przyjmowania zgłoszeń!

Polska Pomoc 2018

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód z Kielc oraz Wołyńska obwodowa organizacja społeczna „Fundacja rozwoju lokalnego” z Łucka rozpoczęły realizację międzynarodowego projektu pn. Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo – Sadownicza. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Inicjatywa to efekt działań partnerów z Kielc i Łucka przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości ludności wiejskiej Wołynia w zakresie sadownictwa i ogrodnictwa poprzez powstanie pierwszej w zachodniej Ukrainie Kooperatywy Ogrodniczo – Sadowniczej opartej o nowoczesne polskie standardy jakości produkcji i zarządzania.
Cel ten zostanie osiągnięty do końca 2018 roku poprzez transfer najlepszych praktyk i utworzenie modelowych gospodarstw z uprawą malin. Pozwoli to na rozwój długoterminowej współpracy polskich i ukraińskich partnerów z województw świętokrzyskiego i lubelskiego oraz obwodu wołyńskiego.

Natomiast I Etap  projektu to zaproszenie 30 przyszłych uczestników do udziału w wizycie studyjnej do Polski oraz specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konsultacjach z polskimi ekspertami w temacie nowoczesnych standardów tworzenia plantacji i uprawy malin.

Warto dodać, iż projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych już w 2017 roku przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku – także w ramach programu Polska Pomoc. W organizacji ubiegłorocznych działań współpracowały także Fundacja „Wektor inicjatywy społecznej” (Ukraina) oraz Fundacja Europejska Akademia Samorządowa (Polska).
Dotychczas udzielone przez polskich ekspertów wsparcie szkoleniowo-doradcze dla ponad 50 ukraińskich rolników, weteranów ATO i osób przesiedlonych pozwoliło na opracowanie konkretnej koncepcji utworzenia na Wołyniu w 2018 roku nowoczesnych, ekologicznych plantacji malin w oparciu o polskie standardy. Polska strona występująca w projekcie jako główny inicjator i strategiczny donor planowanych działań jest także zainteresowana długoterminową współpracą z przyszłą Kooperatywą.

Polscy partnerzy przekażą Ukraińcom:

 • minimum 70 000 sadzonek najlepszych odmian maliny, 
 • ekologiczne środki ochrony roślin, 
 • wyposażenie techniczne, 
 • udzielą kompleksowego wsparcia ekspertów w budowie plantacji.

Równolegle do końca roku będą opracowywane strategiczne dokumenty niezbędne do powstania Zachodnioukraińskiej Kooperatywy Sadowniczo – Ogrodniczej, do której dodatkowo zaproszone zostaną Zjednoczone Terytorialne Gromady, ukraińscy eksperci oraz szkoły rolnicze z obwodu wołyńskiego.
Dołączenie do współpracy placówek edukacyjnych to dodatkowa inicjatywa Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Jakie działania zaplanowano w ramach projektu do końca 2018 roku?

 • organizację wizyt studyjnych do Polski tj. w województwie świętokrzyskim i lubelskim – w tym spotkań z ekspertami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (czerwiec 2018 r.),
 • utworzenie na Wołyniu 10 ha modelowych plantacji eko-maliny w wybranych miejscach przy wsparciu polskich ekspertów i wykorzystaniu polskich standardów uprawy,
 • przekazanie ponad 70 000 wysokiej jakości sadzonek polskich odmian maliny, ekologicznych środków ochrony roślin i wyposażenia technicznego,
 • objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 30 przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych z obwodu wołyńskiego na Ukrainie,
 • podpisanie długoterminowych kontraktów z polskimi przetwórniami owoców i producentami sadzonek.

W listopadzie uczestnicy projektu wezmą także udział w III Targach Euro Agro – współorganizowanych przez Targi Kielce SA oraz Gal-EXPO SA we Lwowie. Zaplanowano promocję polsko – ukraińskiej współpracy poprzez wspólne stoisko promocyjne.
Finałem działań będzie powstanie Zachodnioukraińskiej Kooperatywy Ogrodniczo - Sadowniczej zrzeszającej lokalnych producentów owoców i warzyw na Wołyniu.

Czego dotyczy I Etap realizacji projektu?

W ramach tej części działań zaplanowano:

 • organizację wizyty studyjnej do Polski przy udziale 30 zaproszonych uczestników projektu z obwodu wołyńskiego (czerwiec 2018)
 • szkolenia i warsztaty z udziałem polskich ekspertów nt. zasad tworzenia nowoczesnych plantacji malin (lipiec 2018)

W wizycie studyjnej do Polski wezmą udział: mikro i mali przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele Zjednoczonych Terytorialnych Gromad oraz dziennikarze z obwodu wołyńskiego.

W tym czasie zaplanowano m.in.

 • spotkania w ośrodkach doradztwa rolniczego, 
 • dyskusje i warsztaty z uznanymi polskimi ekspertami z dziedziny sadownictwa i ogrodnictwa 
 • wizytacje polskich modelowych grup producentów owoców i warzyw, gospodarstw rolnych i oczywiście plantacji malin.

Uczestnicy I Etapu odwiedzą województwa świętokrzyskie i lubelskie - to regiony rolnicze z kiludziesięcioletnim doświadczeniem w ogrodnictwie i sadownictwie.

Wizyta w Polsce oraz późniejsze warsztaty i szkolenia w Łucku pozwolą w dalszej części projektu na wyselekcjonowanie 10 najbardziej perspektywicznych podmiotów, które następnie utworzą modelowe plantacje malin w oparciu o polskie standardy.
Dodatkowo wiedza przekazana przez polskich ekspertów oraz wzajemna wymiana doświadczeń (także z przedstawicielami lokalnych samorządów) pozwolą na wypracowanie wstępnych założeń do powstania przyszłej Kooperatywy Sadowniczo - Ogrodniczej na Wołyniu.

Jak wziąć udział w projekcie?

1. KROK PIERWSZY: ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM

2. KROK DRUGI: ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI

3. KROK TRZECI: WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY

Jeśli spełniasz i akceptujesz warunki regulaminu to wypełnij poniższy formularz:

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I WYNIKI REKRUTACJI:

Na Państwa zgłoszenia organizatorzy czekają do 18 maja 2018 r.
Natomiast wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23 maja 2018 r. na stronach organizatorów projektu.
Dodatkowo zaproszenia zostaną przesłane indywidualnie do każdego uczestnika na adresy e-mail podane w formularzu rekrutacyjnym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W przypadku dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorami projektu:

Ukraina:
Elwira Jacuta (Ельвіра Яцута):
tel. (Viber) +380950313280
e-mail: elvirayatsuta@gmail.com, agroproject18@gmail.com

Polska:
Krzysztof Kalita
tel. (Viber) +48796548507
e-mail: kontakt@siew.org.pl, agroproject18@gmail.com

Autorzy: Iryna Vitiuk, Krzysztof Kalita – Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

Ruszyła rekrutacja do I Etapu projektu Zachodnioukraińska Kooperatywa Sadowniczo - Ogrodnicza