×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
27.07.2018
Dzień dobry!

Kilka słów o naszej działalności.

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód rozpoczęło działalność w 2010 roku w Kielcach – mieście partnerskim ukraińskiej Winnicy (historycznie to region Podole i stolica obwodu winnickiego).
Organizację tworzy grupa doświadczonych już entuzjastów, dla których Europa Wschodnia stała się ważnym kierunkiem życia.
Obecnie to Polacy i Ukraińcy - aktywni członkowie, wolontariusze i sympatycy w tym: ekonomiści, szkoleniowcy, radcy prawni, urzędnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy uniwersytetów oraz co bardzo ważne dla nas także młodzież i studenci.
Działalność w Stowarzyszeniu jest dla nas doskonałym uzupełnieniem codziennej aktywności i szansą na realizację ciekawych międzynarodowych inicjatyw.
Nie jesteśmy organizacją zamkniętą, ale we współpracy mile widziani są przede wszystkim kreatywni ludzie – otwarci na wyzwania i ciekawe projekty.

Od początku działalności Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zrealizowało ponad 100 projektów i inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym (w tym współfinansowanych lub wspieranych przez MSZ, MEN, Senat RP, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, FAMI, Ambasadę RP w Kijowie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kijowie) – głównie na Ukrainie, ale także we współpracy z Niemcami, Gruzją, Rosją, Litwą, Estonią, Rumunią, Bułgarią czy Turcją.
Były to m.in. projekty społeczne, misje gospodarcze, wizyty edukacyjne i studyjne, projekty rozwojowe, liczne szkolenia i konferencje, wsparcie polskich i ukraińskich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych oraz autorskie projekty w sektorze pozarządowym.

O 2019 roku udzielamy kompleksowego wsparcia edukacyjnego i integracyjnego cudzoziemcom spoza UE przebywającym na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach tych działań prowadzimy w Kielcach Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców organizujemy liczne szkolenia, kursy integracyjne oraz bezpłatną naukę języka polskiego.

Wszystko to dzięki wsparciu w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań" oraz programu "Razem Możemy Więcej" Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach ww. działań wdrożyliśmy autorski program kompleksowego wsparcia cudzoziemców w województwie świętokrzyskim pn. Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO, w ramach którego udzieliliśmy już wsparcia liczbie ponad 6000 Obywateli Państw Trzecich.

W naszych projektach stawiamy na konkretne efekty jak np.:

 • kompleksowe wsparcie cudzoziemców w województwie świętokrzyskim realizowane w ramach pojektów współfinanowanych ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań" (od 2019)
 • aktywizacja zawodowa cudzoziemców we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach i Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach w ramach programu "Razem Możemy Więcej" Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (od 2022)
 • powstanie ponad 100 filmów z drona promujących historyczne dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów (2018)
 • budowa specjalistycznego laboratorium do badań naturalnych minerałów w Chmielnickim (2015)
 • wsparcie systemu zbierania zużytych baterii w Winnicy (2013)
 • organizacja Forum NGO Świętokrzyskie - Podole (2013-2014)
 • współorganizacja II i III Dni Polskiego Rolnictwa we Lwowie (2016-2017)
 • organizacja ponad 20 edycji Szkół Języka Polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (2013-2017)
 • cykliczne wsparcie techniczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (dawniej MInisterstwo Inwestycji i Rozwoju) w ramach realizowanych na Ukrainie projektów współfinansowanych ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej (od 2016)
 • prowadzenie przedstawicielstw Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kielcach i Winnicy (w latach 2016-2021)
 • i in.

Zapraszamy do współpracy!

 

Dzień dobry!