×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
27.07.2018
Dzień dobry!

Kilka słów o naszej działalności.

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód rozpoczęło działalność w 2010 roku w Kielcach – mieście partnerskim ukraińskiej Winnicy (historycznie to region Podole i stolica obwodu winnickiego).
Organizację tworzy grupa doświadczonych już entuzjastów, dla których Europa Wschodnia stała się ważnym kierunkiem życia.
Obecnie to Polacy i Ukraińcy - aktywni członkowie, wolontariusze i sympatycy w tym: ekonomiści, szkoleniowcy, radcy prawni, urzędnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy uniwersytetów oraz co bardzo ważne dla nas także młodzież i studenci.
Działalność w Stowarzyszeniu jest dla nas doskonałym uzupełnieniem codziennej aktywności i szansą na realizację ciekawych międzynarodowych inicjatyw.
Nie jesteśmy organizacją zamkniętą, ale we współpracy mile widziani są przede wszystkim kreatywni ludzie – otwarci na wyzwania i ciekawe projekty.

Od początku działalności Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zrealizowało ponad 100 projektów i inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym (w tym współfinansowanych lub wspieranych przez MSZ, MEN, Senat RP, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, FAMI, Ambasadę RP w Kijowie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kijowie) – głównie na Ukrainie, ale także we współpracy z Niemcami, Gruzją, Rosją, Litwą, Estonią, Rumunią, Bułgarią czy Turcją.
Były to m.in. projekty społeczne, misje gospodarcze, wizyty edukacyjne i studyjne, projekty rozwojowe, liczne szkolenia i konferencje, wsparcie polskich i ukraińskich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych oraz autorskie projekty w sektorze pozarządowym.

O 2019 roku udzielamy kompleksowego wsparcia edukacyjnego i integracyjnego cudzoziemcom spoza UE przebywającym na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach tych działań prowadzimy w Kielcach Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców organizujemy liczne szkolenia, kursy integracyjne oraz bezpłatną naukę języka polskiego.

Wszystko to dzięki wsparciu w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

W ramach tego Funduszu od 2020 roku Stowarzyszenie realizuje własny projekt pn. "Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców INTEURO.INFO".

Dzięki ww. działaniom do końca 2022 roku obejmiemy wsparciem ponad 3000 cudzoziemców spoza UE.

W naszych projektach stawiamy na konkretne efekty jak np.:

  • kompleksowe wsparcie cudzoziemców w województwie świętokrzyskim realizowane w ramach pojektów współfinanowanych ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań" (od 2019)
  • powstanie ponad 100 filmów z drona promujących historyczne dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów (2018)
  • budowa specjalistycznego laboratorium do badań naturalnych minerałów w Chmielnickim (2015)
  • wsparcie systemu zbierania zużytych baterii w Winnicy (2013)
  • organizacja Forum NGO Świętokrzyskie - Podole (2013-2014)
  • współorganizacja II i III Dni Polskiego Rolnictwa we Lwowie (2016-2017)
  • organizacja ponad 20 edycji Szkół Języka Polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (2013-2017)
  • cykliczne wsparcie techniczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (dawniej MInisterstwo Inwestycji i Rozwoju) w ramach realizowanych na Ukrainie projektów współfinansowanych ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej (od 2016)
  • prowadzenie przedstawicielstw Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kielcach i Winnicy (w latach 2016-2021)
  • i in.

Zapraszamy do współpracy!

 

Dzień dobry!