×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
02.12.2013
Organizacja na Ukrainie i w Rosji cyklu konferencji biznesowych promujących inwestycje w Polsce

 

Moskwa, Petersburg, Kijów, Winnica, Chmielnicki i Lwów to miasta, w których w czerwcu i lipcu 2013 r. zorganizowane zostały konferencje promujące działalność Lokalnych Centrów Obsługi Inwestora i vortalu lcoi.pl
Celem konferencji było przedstawienie działającego w Polsce Wschodniej Systemu Lokalnych Centrów Obsługi Inwestora oraz vortalu biznesowego www.lcoi.pl. Projekt pn."Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway" jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Wokół Łysej Góry” od 01.01.2010 do 31.12.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Priorytet I. Nowoczesna gospodarka. Działanie 1.4. Promocja i współpraca.
Dzięki konferencjom ukraińscy i rosyjscy przedsiębiorcy uzyskali możliwość nawiązania współpracy gospodarczej z Polską przy wykorzystaniu bezpłatnych innowacyjnych rozwiązań, jakie daje LCOI System i ww. vortal www.lcoi.pl.
W czerwcu 2013 r. zorganizowaliśmy 4 konferencje na Ukrainie w takich miastach jak: Lwów, Kijów, Winnica i Chmielnicki. Konferencja we Lwowie zorganizowana została w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie. Kolejna konferencja została zorganizowana w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.
W Winnicy natomiast działania zrealizowane zostały w siedzibie Winnickiej Obwodowej Izbie Przemysłowo - Handlowej. Ostatnia konferencja na Ukrainie została zorganizowana w siedzibie Ambasady RP w Kijowie.

Natomiast w lipcu zorganizowaliśmy 3 konferencje w Rosji: dwie w Moskwie i jedną w Petersburgu.
Przedsięwzięcia te również zostały zorganizowane w prestiżowych miejscach. Były to kolejno: Ambasada RP w Moskwie, a następnie Leningradzka Obwodowa Izba Przemysłowo - Handlowa.
W każdej konferencji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw, Ambasady i Konsulatów RP, WPHI RP, lokalnych izb gospodarczych i handlowych, mediów oraz lokalnego samorządu i administracji państwowej (posiadających w swych kompetencjach promocję gospodarczą).

Konferencje na Ukrainie (Lwów, Chmielnicki, Winnica, Kijów):

Konferencje w Rosji (Moskwa, Petersburg):


Organizacja na Ukrainie i w Rosji cyklu konferencji biznesowych promujących inwestycje w Polsce
Organizacja na Ukrainie i w Rosji cyklu konferencji biznesowych promujących inwestycje w Polsce
Organizacja na Ukrainie i w Rosji cyklu konferencji biznesowych promujących inwestycje w Polsce
Organizacja na Ukrainie i w Rosji cyklu konferencji biznesowych promujących inwestycje w Polsce