×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
03.12.2014
Europa w walizce - przystanek Kielce

 Europa w walizce Kielce

19 listopada 2014 r. Stowarzyszenie zorganizowało dyskusję a temat obecnej sytuacji na Ukrainie w kontekście rocznicy EuroMajdanu. Spotkanie stanowiło część projektu: „Europa
w walizce”, który od 5 lat jest wspólną inicjatywą Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Fundacji Adenauera w Kijowie, Akademii Europejskiej w Berlinie oraz Fundacji im. Roberta Boscha.
Od 2009 roku eksperci z Polski, Niemiec i Ukrainy spotykają się z organizacjami pozarządowymi, studentami, działaczami partyjnymi i lokalną społecznością celem intensyfikacji dialogu z młodymi ludźmi wokół szeroko rozumianych spraw europejskich.
W 2014 roku odbyły się już trzy edycje programu. Eksperci odwiedzili południowo-wschodnią Ukrainę, a także kilka miejsc na Białorusi. Spotykają się z uczniami szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim i świętokrzyskim i rozmawiają o obecnej sytuacji na Ukrainie, a także o transformacji w Polsce i u naszych wschodnich sąsiadów oraz
o różnicach w dochodzeniu do demokratycznych przemian w obu krajach.
A 19 listopada grupa młodych przedstawicieli Ukrainy odwiedziła Muzeum Dialogu Kultur
w Kielcach. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat bieżącej sytuacji na Ukrainie ale także do nawiązania nowych znajomości i kontaktów.

Media o inicjatywie:

http://siew.org.pl/pl/a,11581,Europa_w_walizce_przystanek_Kielce.html

Europa w walizce - przystanek Kielce
Europa w walizce - przystanek Kielce