×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
23.08.2018
Winnickie Regionalne Centrum Informacji KREATYW

 

Winnickie Regionalne Centrum Informacji "KREATYW" - organizacja pozarządowa założona w 2007 roku.

 

Misja: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

Respektujemy wartości europejskie: poszanowanie prawa, praw człowieka, tolerancję, wolność, demokrację, równość, ludzką godność.

 

Nasze hasło: Let’s Get Creative!

 

Główne kierunki działalności:

 • przygotowywanie oraz realizacja regionlnych, lokalnych i międzynarodowych programów (organizowanie seminariów, szkoleń, wymian, okrągłych stołów, konferencji, konsultacji społecznych, spotkań tematycznych), które ukierunkowane są na rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • informacyjno - edukacyjna działalność w sferze Integracji Europejskiej oraz wdrażanie wartości europejskich w społeczeństwie ukraińskim;
 • wspieranie rozwoju kultury, duchowności, obywatelskiej i nieformalnej edukacji, wolontariatu;
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i historyczno - kulturowego środowiska;
 • ochrona środowiska naturalnego;
 • zapobieganie negatywnym zjawiskom w środowisku młodzieżowym oraz popularyzacja zdrowego stylu życia;
 • wspieranie rozwoju niezależnych mediów - w tym internetowych.

"Kreatyw" dysponuje profesjonalnymi ekspertami z różnych sfer działalności społecznej, efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, organizacjami międzynarodowymi i fundacjami. Organizacja zaprasza do swoich projektów specjalistów z Forum społeczeństwa obywatelskiego Programu Partnerstwo Wschodnie.

 

Nasi partnerzy:

 • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy
 • Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Projekt "Teraz Wrocław"
 • Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży "All-Ternatywa"
 • Studio Progetto Società Cooperativa Sociale (Włochy)
 • URBAN PROD (Francja)
 • SALTO EECA Centrum zasobów na Ukrainie
 • Sieć Centrów Informacji Europejskiej Ukrainy
 • Winnicka Obwodowa Uniwersalna Biblioteka Naukowa im. K.A. Timiriazewa
 • Księgarnia "IE"
 • Winnickie Muzeum Krajoznawcze
 • Fundacja Charytatywna "Podilska Gromada"
 • Teatr ludowy "Siódme niebo"
 • Departament edukacji Winnickiej Rady Miejskiej
 • Inicjatywa społeczna "Europa bez barier"
 • Ogólnoukraińska ekologiczna organizacja społeczna "MAMA-86"
 • Winnicki instytut socjalno - ekonomiczny Uniwersytetu "Ukraina"
 • Win Interactive Sp. z o.o.
 • Firma poligraficna "Colorit"


WRCI "Kreatyw" wspólnie z Biblioteką im K.A. Timiriazewa administruje Winnickiem centrum informacji europejskiej (http://vn.ukrcei.org), który jest częścią sieci centrów informacji europejskiej Ukrainy.

Organizacja jest partnerem SALTO EECA Centrum zasobów (http://www.salto-youth.net/rc/eeca). W latach 2007 - 2013 była prowadziła centrum informacyjne programu "Młodzież w działaniu" na Ukrainie (http://yia.org.ua).
"Kreatyw" jest akredytowaną organizacją na rzecz realizacji projektów EVS (Wolontariatu Europejskiego) w ramach programu "Młodzież w działaniu" i od 2008 roku przyjmuje u siebie oraz wysyła do UE wolontariuszy EVS.

"Kreatyw" jest członkiem sieci proeuropejskich organizacji Ukrainy,  Sieci liderów społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacją - członkiem Ukraińskiej platformy narodowej Forum społeczeństwa obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (4 grupa - Kontakty międzyludzkie).

 

Wybrane fakty o organizacji:

 • ponad 50 aktywnych członków organizacji
 • ponad 20 stałych wolontariuszy
 • zrealizowano ponad 15000 godzin wolonariackiej pracy
 • ponad 50 zrealizowanych projektów
 • zorganizowano ponad 150 szkoleń, seminariów, prezentacji, w których wzięło udział ponad 2500 uczestników
 • 15 projektów w ramach Wolontariatu Europejskiego EVS
 • ponad 1000 spotkań klubów językowych przy udziale 800 uczestników
 • 120 przedstawicieli organizacji wzięło udział w 90 regionalnych oraz ogólnoukraińskich szkoleniach seminariach, konferencjach
 • 190 przedstawicieli organizacji wzięło udział w 75 międzynarodowych szkoleniach, wymianach, seminariach, wizytach studyjnych
 • 6 stałych trenerów w różnych sferach.

Źródło: Winnickie Regionalne Centrum Informacji "KREATYW"

 

Winnickie Regionalne Centrum Informacji KREATYW