×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
30.11.2018
Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w 2018 roku

Podsumowanie projektu.

W 2018 roku od czerwca do listopada Chmielnicki Uniwersytet Narodowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschod zrealizował w Polsce i na Ukrainie projekt pn. „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości 2018. Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego”.

Projekt uzyskał akceptację w konkursie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Warto dodać, iż projekt był kontynuacją działań podjętych w 2017 roku.
Natomiast Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód oraz Chmielnicki Uniwersytet Narodowy współpracują już od 2011 roku.

W tym czasie udało się zrealizować wspólnie kilkanaście międzynarodowych projektów współfinansowanych m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Senat RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Poniżej przedstawiono zrealizowane w 2018 roku działania:

Kurs i warsztaty z języka polskiego
2 – 7 października 2018 r. Kielce

Zorganizowano praktyczny kurs języka polskiego oraz warsztaty dla 15 przyszłych polonistów (studentów Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego). Był to tygodniowy kurs z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego zorganizowany przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód. Kurs obejmował 25 godzin  dydaktycznych. 

Zrealizowano następujący program zajęć: 

 • metodyka nauczania dorosłych i dzieci języka polskiego jako obcego,
 • projektowanie zajęć z języka polskiego jako obcego,
 • kontrola wyników w nauczaniu języka polskiego,
 • kultura języka polskiego - rozwijanie kompetencji uczących się,
 • usprawnianie artykulacji i prozodii (5 godzin).

Zajęcia prowadzono w siedzibie Stowarzyszenia oraz Muzeum Historii Kielc.

Wizyta studyjna w Polsce
2 – 5 października 2018 r. Kielce

Zorganizowano wizytę studyjną w Kielcach dla 30 nauczycieli języka polskiego oraz studentów. 
W ramach programu zorganizowano wizyty w polskich szkołach i wymianę wiedzy i doświadczenia z polskimi nauczycielami, wizytację lekcji języka polskiego oraz historii Polski. 

Uczestnicy wizyty wzięli udział w trzejciej edycji Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018.

Tegoroczne Forum zbiegło się z 60 rocznicą współpracy Kielc i Winnicy, a co warto podkreślić wzieło w nim ponad 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy!

Forum NGO zorganizowano podczas III edycji Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji na Targach Kielce SA.
W Forum wzięło udział ponad 80 osób, w tym: uczestnicy projektu, organizacje pozarządowe z Polski i Ukrainy oraz goście Targów.
Oficjalnymi współorganizatorami byli:

 • Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód
 • Targi Kielce SA
 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy
 • Związek Polaków Winniczyzny.

Tematem przewodnim Forum było budowanie wizerunku organizacji jako narzędzia sukcesu i promocji przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz współczesnych metod nauczania o Polsce za granicą.
Dzięki tej inicjatywie udało się znacząco poszerzyć zakres projektu. Uczestnicy wizyty otrzymali doskonałą możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z wystawcami targów, wydawnictwami oraz licznymi gośćmi – głównie nauczycielami, dyrektorami szkół z całej Polski.

Więcej o Forum można przeczytać TU.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z Forum NGO (Fotografie: Archiwum SIEW oraz Targów Kielce SA.).

Podczas wizyty uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne i informacyjne oraz pamiątki z Polski.

 

Poniżej fotorelacja z wizyty w Kielcach:

 

Szkolenia i warsztaty w Kielcach:

 

Wędrówki edukacyjne i krajoznawcze po Kielcach

 

Spotkanie z uczniami i nauczycielami Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Fot. Archiwum SIEW

 

Szkolenia i warsztaty metodyczne
8 – 14 października 2018 r. Chmielnicki

Szkolenia i warsztaty metodyczne dla 30 nauczycieli z obwodu chmielnickiego i winnickiego (60 godzin). Zajęcia poprowadzili eksperci zaproszeni przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód przy wsparciu wykładowców Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. 
Szkolenia i warsztaty składały się z następujących bloków: metodyka języka polskiego jako obcego, wykłady z pedagogiki i psychologii, ćwiczenia metodyczne. 
Każdy uczestnik kursu otrzymał  dyplom potwierdzający ukończenie szkoleń i warsztatów. 
Warsztaty i szkolenia zorganizowano w Ukraińsko – Polskim Centrum oraz w Katedrze Filologii Słowiańskiego Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego.

Wsparcia merytorycznego projektowi udzielili:

 • pracownicy Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód 
 • edukatorzy, nauczyciele języka polskiego jako obcego
 • wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • wykładowcy z Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego
 • eksperci z Targów Kielce SA
 • nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
 • przewodnicy z Muzeum Historii Kielc oraz Urzędu Miasta w Kielcach
 • przewodnicy z Centrum Geoedukacji w Kielcach
 • pracownicy Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach
 • eksperci z Agencji Interaktywnej Mass Internet
 • oraz wolontariusze z Polski i Ukrainy.

 

Zakup materiałów edukacyjnych i dydaktycznych
Listopad 2018 r. Kielce – Chmielnicki

Na rzecz wsparcia Katedry zakupiono liczne materiały edukacyjne i dydaktyczne: książki, podręczniki zw. z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego, programy nauczania, multimedia, tablice, e-booki, filmy i muzykę polską na DVD itp.
Listę zakupów przygotowali wspólnie pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej ChNU, Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód oraz Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

Dziękujemy za owocną współpracę Katedrze Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, nauczycielom i uczniom za udział w projekcie oraz wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w realizacji tego przedsięwzięcia!

Krzysztof Kalita - koordynator w Polsce

Autor: Krzysztof Kalita

Projekt "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości. Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego" współfinansowany w ramach sprawowania opieki  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w 2018 roku
Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w 2018 roku
Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w 2018 roku