×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
09.02.2019
Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa

... na 100 filmach z drona!

Aktualizacja: 2019-02-09

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód wraz z polskimi i ukraińskimi partnerami w 2018 roku zealizowało projekt:

„Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”.

Długofalowym celem projektu jest promocja Polski i rozwój polsko-ukraińskiej współpracy na rzecz dialogu historycznego, poznania i zrozumienia historii w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego i historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Dzięki podjętym działaniom w 2018 roku powstał unikalny cykl filmów i reportaży z Ukrainy nt. polsko – ukraińskiego dziedzictwa historycznego, w którego tworzenie zaangażowani byli polscy i ukraińscy eksperci w tym historycy, publicyści, dziennikarze, działacze organizacji pozarządowych, grupy rekonstrukcji historycznych, media telewizyjne i portale internetowe, a także młodzież.

Źródło: fb.com/pluazdrona

Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się powszechnie znane jak np. twierdza w Kamieńcu Podolskim, Chocim, Lwów czy Zbaraż. Jednakże dzięki wspólnym działaniom polskich i ukraińskich historyków zadbano także, by na liście znalazły się inne - mniej znane, ale cenne historycznie miejsca jak chociażby Podhorce, Pomorzany, Złoczów itp.

MSZ

Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

Przygotowania do projektu rozpoczęły się już w 2016 roku z inicjatywy Radcy Bartosza Musiałowicza - wtedy kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, a dziś dyrektora Instytutu Polskiego w tym mieście. Planowane działania wpisują się również w setną rocznicę Niepodległości Polski, która jak warto dodać 100 lat temu była państwem wielonarodowym.

Fot. Archiwum SIEW

 

Do współpracy zaproszono także Winnickie Stowarzyszenie Historyczne, Winnickie Regionalne Centrum Informacji "Kreatyw", Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach oraz zespoły polskich i ukraińskich historyków na czele z dr Radosławem Sikorą i dr Zbigniewem Hundertem z Polski oraz dr Ołeksandrem Alfiorowem i Dmytro Antoniukiem z Ukrainy.

W trakcie realizacji projektu do współpracy dołączyli także: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKANarodowe Archiwum Cyfrowe, a patronat medialny nad projektem objął portal Historykon.pl.

Ekipa odpowiedzialna za nagrania filmów z wykorzystaniem dronów to specjaliści z Ukrainian Communication Group.

Instytut Polski w Kijowie

W bezpośrednie działania jako partner zaangażowany jest również Instytut Polski w Kijowie. Wspólnie z Instytutem zaplanowano m.in. organizację konferencji nawiązującej tematycznie do 360 rocznicy podpisania ugody hadziackiej.

Oprócz ww. cyklu filmów organizatorzy zaangażowali w projekt młodzież z Kielc i partnerskiej Winnicy. We wrześniu 2018 r. na Ukrainę wyruszyli polscy i ukraińscy studenci i uczniowie, którzy odwiedzili wybrane historyczne miejsca i odbyli spotkania z mieszkańcami, historykami czy lokalnymi przewodnikami (relacja z wyjazdu). Działania te są widoczne na portalach społecznościowych Facebook, YouTube i in.

Fot. Archiwum SIEW

 

Poprzez szeroką promocję w internecie, mediach i zaangażowanie młodzieży projekt dociera do szerokiego grona odbiorców - wszystko po to, by nawiązać międzypokoleniowy dialog o wspólnej historii. Jest to ważne, gdyż wiele z tych miejsc, które zostaną w projekcie sfilmowane może nie przetrwać upływu czasu.

Warto zatem podejmować działania na rzecz popularyzacji i zachowania miejsc wspólnego historycznego dziedzictwa wśród młodych pokoleń Polaków i Ukraińców.

Kto wie? Może dzięki tym wysiłkom uda się zachęcić do wędrówek śladami wspólnej historii dawnej Rzeczypospolitej przyszłych mecenasów kultury, inwestorów, czy rekonstruktów zabytków?

Już dziś wszystkie filmy można obejrzeć na naszej stronie projektu w sekcji "Filmy z drona".

Zachęcamy także do subskrypcji naszego kanału YouTube, gdzie dodatkowo pod każdym filmem umieściliśmy krótkie opisy historyczne przygotowane przez ekspertów z Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Autor: Krzysztof Kalita

Fotografie: Archiwum Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód na podstawie nagrań Ukrainian Communication Group.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa
Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa
Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa
Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa
Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa
Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa