×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
05.04.2019
SIEW rozpoczyna realizację zadań na rzecz wsparcia obcokrajowców z krajów trzecich we współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim

Dzielimy się dobrymi nowinami.

4 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód podpisało w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 3 umowy na realizację działań w ramach projektu "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Ww. umowy dotyczą realizacji takich działań jak:

  • organizacja kursów specjalistycznych dla 350 nauczycieli przygotowujących do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
  • wsparcie świętokrzyskich szkół poprzez usługi konsultanta kulturowego
  • organizację 2 konferencji z udziałem obcokrajowców mieszkających w woj. świętokrzyskim
  • aktywizację obywateli z krajów trzecich poprzez organizację szkoleń dla wolontariuszy
  • i in.

Działania realizowane będą do września 2020 roku.

Z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego umowy podpisał p. Mariusz Pasek - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Natomiast ze strony Stowarzyszenia umowę podpisali Krzysztof Kalita - prezes i Magdalena Kalita - sekretarz.

Informacja: Krzysztof Kalita

Fotografia: Archiwum SIEW

 

                

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

SIEW rozpoczyna realizację zadań na rzecz wsparcia obcokrajowców z krajów trzecich we współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim
SIEW rozpoczyna realizację zadań na rzecz wsparcia obcokrajowców z krajów trzecich we współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim