×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
30.04.2019
Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców - konferencja w Kielcach

22 maja zapraszamy na Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Wszystkich Państwa, którzy potrzebują informacji na temat legalizacji pobytu, zatrudnienia i edukacji w Polsce serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji, która odbędzie się 22 maja o godz. 10:00 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania) przy ulicy Świętokrzyskiej 21.

Hasło konferencji to: "POLSKA: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców".

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

Razem ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim na konferencję zapraszają także współorganizatorzy:

  • Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód,
  • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa - WPAiZ - UJK
  • Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza
  • Studenckie Koło Naukowe "KONCEPT".

22 maja uczestnicy konferencji będą mieli okazję bezpośrednio skonsultować się z pracownikami Wydziału ds. Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Znajdą też coś dla siebie cudzoziemcy poszukujący legalnej pracy w Polsce.
Dodatkowo będzie to także doskonała okazja do nawiązania kontaktów dla osób, które zainteresowane są wolontariatem i udziałem w międzynarodowych projektach społeczno - kulturalnych.

 

Rejestracja uczestników pod linkiem: https://forms.gle/eZuqpzQKkmZ7ijaB9

 

PROGRAM (aktualizowany):

Miejsce: 
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Aula 0/14 – budynek Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, ul. Świętokrzyska 21
(dojazd autobusem linii 13 - przystanek końcowy "Uniwersytecka")

Data: 22 maja 2019 r. 

 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00 – oficjalne rozpoczęcie konferencji
 

10:10 - 13:00 Prezentacje:

1.
Zaproszenie do projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

2.
Warunki wjazdu i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

3.
Uczestnictwo migrantów w życiu publicznym 

4.
Uczestnictwo cudzoziemców w polskim rynku pracy - profil migranta zarobkowego


Przerwa - dyskusje i konsultacje indywidualne

5.

Perspektywy i możliwości edukacji w Polsce dla cudzoziemców

6.

Przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji

7.

Prawo do zdrowia i system zabezpieczeń społecznych

8.

Warto robić więcej - przykłady udanych polsko - ukraińskich projektów we współpracy Kielc i Winnicy

 

13:00 - 13:30

Przerwa - poczęstunek dla uczestników

 

13:30 - 14:00

Dyskusja i podsumowanie z udziałem zagranicznych studentów

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod nr tel. +48796548507 lub e-mail: kontakt@siew.org.pl

 

Zapraszamy!

 

Autor: Krzysztof Kalita


      
Konferencja organizowana w ramach projektu 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”
 

 

***

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na organizatorach konferencji i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców - konferencja w Kielcach