×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
20.05.2019
Bezpłatne porady prawne dla cudzoziemców

Jak skorzystać ze wsparcia?

Aktualizacja: 2019-05-30

W zakresie porad prawnych Punkt Informacyjno - Doradczy dla Cudzoziemców w Kielcach oferuje BEZPŁATNE wsparcie nt.:

 • legalizacji pobytu na terytorium Polski, 
 • uzyskiwania pozwolenia na pracę, 
 • zrozumienia i interpretacji pism urzędowych, 
 • sporządzania pism i wniosków, 
 • otwierania działalności gospodarczej,
 • jak również pomoc w reprezentacji cudzoziemców przed właściwym organem w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt. 

Na Państwa pytania odpowie radca prawny dr hab. Łukasz Kozera (fot. Archiwum SIEW)

 

Poradnictwo prawne organizujemy indywidualnie oraz dla grup zorganizowanych w biurze Punktu Informacyjno - Doradczego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro).

Dużym zainteresowaniem cieszą się również konsultacje dla polskich pracodawców zatrudniających cudzoziemców, a także pomoc prawna dla zagranicznych inwestorów spoza UE.

 

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego umawiania konsultacji pod nr tel. +48413039257 oraz e-mail: info@siew.org.pl

 

O projekcie:

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

 1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
 2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
 3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
 4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
 5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Bezpłatne porady prawne dla cudzoziemców
Bezpłatne porady prawne dla cudzoziemców