×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
20.05.2019
Bezpłatne doradztwo zawodowe dla cudzoziemców

Jak skorzystać ze wsparcia?

Aktualizacja: 2021-01-02

Projekt zakończony 31 grudnia 2020 r.

Punkt Informacyjno - Doradczy dla Cudzoziemców w Kielcach zapewnia poradnictwo zawodowe, przekazując informacje nt. rynku pracy, edukacji zawodowej, systemu zdobywania kwalifikacji w Polsce i na temat legalnych agencji pracy. 

Można również otrzymać pomoc w przygotowaniu CV. urzędowych pism i zrozumieniu formularzy, których wypełnienie jest wymagane w trakcie procedur dotyczących zatrudnienia. 

Na Państwa pytania odpowie doradca zawodowy Łukasz Grzywna (fot. Archiwum SIEW)

Doradztwo organizujemy indywidualnie oraz dla grup zorganizowanych w biurze Punktu Informacyjno - Doradczego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78A (II piętro).

Organizujemy także konsultacje poza Kielcami na obszarze województwa świętokrzyskiego.

 

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego umawiania spotkań pod nr tel. +48413039257 oraz e-mail: info@siew.org.pl

 

O projekcie:

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

  1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
  2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
  3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
  4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
  5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Bezpłatne doradztwo zawodowe dla cudzoziemców
Bezpłatne doradztwo zawodowe dla cudzoziemców