×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
20.05.2019
Bezpłatne konsultacje z psychologiem dla cudzoziemców

Jak skorzystać ze wsparcia?

Aktualizacja: 2019-05-30

Punkt Informacyjno - Doradczy dla Cudzoziemców w Kielcach zapewnia bezpłatną pomoc psychologa dla cudzoziemców na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wsparcie  psychologiczne może pomóc w podniesieniu samooceny, świadomym zarządzaniu swoją karierą, czy efektywnym budowaniu swojego wizerunku na rynku pracy. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się konsultacje indywidualne, z których korzystają uczestnicy bezpłatncyh kursów języka polskiego oraz ich rodziny, a także studenci zagraniczni w Kielcach.

Dodatkowo pomagamy w róznych sytuacjach kryzysowych (np. spory w pracy, problemy z pracodawcą) oraz reagujemy na sygnały dotyczące dyskryminacji na tle rasowym i narodowościowym.

Na Państwa pytania odpowie psycholog dr Katarzyna Krzystanek (fot. Archiwum SIEW)

 

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego umawiania spotkań pod nr tel. +48413039257 oraz e-mail: info@siew.org.pl

 

O projekcie:

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

  1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
  2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
  3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
  4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
  5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Bezpłatne konsultacje z psychologiem dla cudzoziemców
Bezpłatne konsultacje z psychologiem dla cudzoziemców