×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
29.05.2019
Język polski dla cudzoziemców w Kielcach - poziom A2

Zobacz jak uczymy i jak skorzystać ze wsparcia?

Artykuł aktualizowany: 2019-07-06

Bezpłatne kursy języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców to jedno z działań realizowanych w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

Czas trwania każdego z kursów (A1, A2, B1) to 60 godzin realizowanych przez okres 15 tygodni.

Pracujemy maksymalnie w 15-osobowych grupach.

Zajęcia dla grup na poziomie A1 odbywają się w soboty (od 10:00 do 13:00 i od 13:00 do 16:00).

Natomiast słuchaczy kursów na wyższych poziomach zapraszamy w niedzielę (grupa A2 od 10:00 do 13:00, a grupa B1 od 13:00 do 16:00).

Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu i prowadzone są przez doświadczone nauczycielki języka polskiego jako obcego.

Zapisy na kursy prowadzimy w naszym Punkcie w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78A, lub pod nr tel. +48413039257 oraz e-mail: info@siew.org.pl

Zapraszamy!

Wybrane fotografie z zajęć w Kielcach

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

  1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
  2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
  3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
  4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
  5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Język polski dla cudzoziemców w Kielcach - poziom A2
Język polski dla cudzoziemców w Kielcach - poziom A2