×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
27.08.2019
Dzień Niepodległości Ukrainy po raz pierwszy w Kielcach

Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Województwie Świętokrzyskim odbyły się dziś w Punkcie Informacyjno-Doradczym dla Cudzoziemców w Kielcach.

To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w regionie. W uroczystym spotkaniu z ukraińskimi mieszkańcami naszego województwa udział wziął marszałek Andrzej Bętkowski.

Inicjatorem i współorganizatorem regionalnych obchodów 28. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy był Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

– Chcąc uczcić przypadający na 24 sierpnia Dzień Niepodległości Ukrainy oraz pragnąc wyrazić szacunek dla narodu ukraińskiego i jego świętokrzyskiej społeczności spotykamy się dziś w Kielcach – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. – W tym roku jako marszałek województwa miałem zaszczyt obchodzić to święto także w Winnicy, gdzie wraz z delegacją Sejmiku Województwa wzięliśmy udział w kilkudniowych uroczystościach. Współpraca obwodu winnickiego i województwa świętokrzyskiego ma już sześćdziesięcioletnią tradycję. Chcemy, aby nasze relacje jeszcze bardziej się zacieśniały – mówił marszałek, który przekazał ukraińskim mieszkańców naszego województwa serdeczne życzenia z okazji ich święta.

Współorganizatorem wydarzenia było również Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód, prowadzące w Kielcach Punkt Informacyjno-Doradczym dla Cudzoziemców.

– Jako że Kielce i region świętokrzyski mają dobre tradycje współpracy z Ukrainą, a obecność ukraińskiej diaspory jest w naszym kraju i województwie coraz bardziej widoczna, nie mogło zabraknąć obchodów tego święta także u nas. Cieszę się, że z tej okazji możemy spotykamy się dziś z gośćmi z Ukrainy, którzy obecnie są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego – mówił Krzysztof Kalita, prezes Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód.

W ramach obchodów w siedzibie Punktu Informacyjno-Doradczego dla Cudzoziemców odbyło się spotkanie, któremu towarzyszył występ artystyczny, degustacja potraw ukraińskich oraz pokaz filmowej prezentacji życzeń dla Ukrainy od Kielczan. Zaprezentowana została także wystawa „Świętokrzyskie – Winniczyzna oczami partnera”. To 20 fotografii przedstawiających współczesną Winnicę i Obwód Winnicki oczami świętokrzyskich fotografików, podczas ich ubiegłorocznych wizyt na Ukrainie. Można było zobaczyć również cykl dwu minutowych filmów archiwizujących ślady Rzeczypospolitej Obojga Narodów na Ukrainie, w którego tworzenie zaangażowani byli polscy i ukraińscy eksperci w tym historycy, publicyści i dziennikarze.

  

Źródło: Echo Dnia Kielce

Fotografie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

O projekcie:

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

  1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
  2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
  3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
  4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
  5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Dzień Niepodległości Ukrainy po raz pierwszy w Kielcach