×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
15.01.2020
Kursy języka polskiego dla cudzoziemców w Kielcach

W 2019 roku cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W 2019 roku Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zorganizowało w Kielcach dwa cykle bezpłatnych kursów języka polskiego dla obywateli państw trzecich, w których wzięło udział ponad 120 osób.
Kursy te to jedno z działań realizowanych w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

Warto podkreślić, iż kursy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród cudzoziemców.
Największą grupę wśród słuchaczy stanowili obywatele Ukrainy (ponad 80%), a następnie Białorusini.
Uczestnicy pracujący w 15-osobowych grupach zakończyli kursy na poziomach A1, A2 i B1, które poprowadziły dyplomowane nauczycielki języka polskiego jako obcego.

W 2020 roku zaplanowano organizację kolejnych trzech cykli.
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłosić się telefonicznie pod nr tel. +48 413039257, e-mail: info@siew.org.pl, lub osobiście w Punkcie Informacyjno - Doradczym dla Cudzoziemców w Kielcach.

Fotografie z wybranych zajęć:

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

  1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
  2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
  3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
  4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
  5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców w Kielcach