×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
08.01.2020
Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w 2019 roku

Studenci poloniści z Chmielnickiego znów na świętokrzyskich edukacyjnych szlakach.

Wzorem poprzednich lat Stowarzyszenie Inttegracja Europa - Wschód było partnerem Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w realizacji kolejnej edycji projektu pn. "Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego".

W dniach 27-30 października 2019 r. w Kielcach gościli przedstawiciele Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego - wykładowcy i studenci poloniści.
W ramach projektu zorganizowano wizyty w szkołach w Kielcach i woj. świętokrzyskim.
Dodatkowo dla 20 studentek i studentów polonistów z Podola była to szansa wzięcia udziału w ciekawych warsztatach tematycznych zw. z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego prowadzonych przez doświadczonych edukatorów.
Nie zabrakło też czasu na odpoczynek i praktykę polskiego podczas wędrówek po Kielcach i regionie świętokrzyskim.

Projekt uzyskał akceptację w konkursie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Warto dodać, iż projekt był kontynuacją działań podjętych w 2017 roku.
Natomiast Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód oraz Chmielnicki Uniwersytet Narodowy współpracują już od 2011 roku.

W ramach tegorocznej edycji projektu zorganizowano w dniach 27-30 października 2019 r. wizytę studyjną do Polski dla 20 studentów - polonistów i wykładowców Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego.

Wizytę rozpoczęto spotkaniem w Punkcie Informacyjno – Doradczym dla Cudzoziemców w Kielcach prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód (prezentacja projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”)

Następnie zorganizowano szkolenie i warsztaty z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego prowadzone przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód pod hasłem "Metody  i narzędzia pracy na lekcjach języka polskiego".
W drugiej części dnia zorganizowano zwiedzanie Kielc.

Następnego dnia zorganizowano wizytacje lekcji w kieleckich szkołach (szkoła podstawowa i technikum) w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach.
W ramach wizyty zorganizowano:

  • warsztaty integracyjne i zajęcia z osobami niepełnosprawnymi – prezentacja metod nauczania osób niedosłyszących
  • warsztaty kulturowe i języka migowego - polskiego.

Spotkania w szkołach dały także możliwość na integrację z osobami niepełnosprawnymi.

Drugą część dnia wypełniły warsztaty historyczne w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (www.ompio.pl), zwiedzanie murów więzienia kieleckiego.

Trzeciego dnia na finał wizyty zorganizowano spotkanie z polską historią i kulturą w Pałacu Popielów w Kurozwękach oraz literackie spotkania z młodzieżą w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.

W pierwszej części dnia zorganizowano zwiedzanie Pałacu w Kurozwękach (www.kurozweki.com).
Dodatkowo uczestnicy mieli okazję zobaczyć sąsiednie Zagrody – rodzinną wieś Noblistki Olgi Tokarczuk.
Następnie uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy pod Staszowem.
W ramach wizyty uczestnicy wzięli udział w wybranych lekcjach  języka polskiego, historii oraz w przedstawieniu dot. twórczości Stefana Żeromskiego - patrona szkoły.

Dziękujemy za tegoroczną współpracę naszym partnerom, świętokrzyskim szkołom oraz instytucjom, dzięki którym udanie ugościliśmy młodzież z Podola.
Wielkie podziękowania dla Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie za wsparcie w ramach konkursu Senatu RP, dzięki któremu mogliśmy kontynuować nasz projekt.

Krzysztof Kalita - koordynator w Polsce

Projekt "Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego" współfinansowany w ramach sprawowania opieki  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w 2019 roku