×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
02.10.2020
Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców - ogłoszenia i zamówienia

Aktualizacja: 23-10-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 01/FAMI12/KADRY

z dnia 23 października 2020 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia na pełnienie funkcji na stanowisku Konsultant / Tłumacz w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach nr 01/FAMI12/KADRY z dnia 23 października 2020 r. w ramach projektu pt. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Przedmiotem zamówienia jest PRACA NA STANOWISKU KONSULTANTA/TŁUMACZA W PUNKCIE INFORMACYJNYM DLA CUDZOZIEMCÓW W KIELCACH

Obowiązki:
Bieżąca obsługa informacyjna i wsparcie w tłumaczeniach dla cudzoziemców (OPT – Obywateli Państw Trzecich) w zakresie legalizacji pobytu, edukacji, pracy i szeroko pojętej integracji oraz wsparcie językowe dla psychologa oraz prawnika 
w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach. Obsługa infolinii Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach.
Dodatkowo bieżąca obsługa bazy danych on-line dot. Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO, w tym:

 • prowadzenie kalendarza spotkań informacyjnych dla cudzoziemców
 • umawianie ekspertów i tłumaczy na spotkania
 • prowadzenie kalendarza zapisów na wizyty dla cudzoziemców
 • obsługa spotkań informacyjnych (przygotowywanie sali, sprzętu, dokumentacji rejestrowej itp.)
 • współpraca z koordynatorem projektu i Zamawiającym.

Praca: umowa zlecenie w wymiarze 1 etatu. 

Miejsce wykonywanej pracy: Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach oraz województwo świętokrzyskie (w ramach pracy w terenie wg lokalizacji wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego).

Termin realizacji zamówienia: listopad 2020 r. – 30 września 2022 r.

Forma zatrudnienia: na podstawie umowy zlecenia (zapraszamy również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).

Termin składania ofert: 30 października 2020 r. do godz. 15:00

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU - DOKUMENTACJA DO ŚCIĄGNIĘCIA:

 1. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 01/FAMI12/KADRY 
 2. FORMULARZ OFERTY

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48796548507 oraz e-mail: kontakt@siew.org.pl

 

Opis projektu

1 października 2020 r. Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód rozpoczęło realizację projektu pn. Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców.
Projekt będzie realizowany przez dwa lata, a jest współfinansowany z unijnych środków tj. Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim.
Zaplanowano utworzenie unikalnego systemu kompleksowego wsparcia pn.

Mapa Dobrego Sąsiedztwa
INTEURO – Region Świętokrzyskie

Mapa to 6 programów:

 • INTEURO Info - mobilny i stały punkt informacyjny dla cudzoziemców
 • INTEURO Kontakt - infolinia z usługami tłumacza i konsultanta 
 • INTEURO Sieć - lokalne punkty wsparcia cudzoziemców w regionie
 • INTEURO Biznes - warsztaty przedsiębiorczości i coworking
 • INTEURO Integracja - kursy integracyjne dla 120 osób
 • INTEURO Edukacja - dedykowane kursy jezyka polskiego (poziomy od A1 do B2) dla 420 słuchaczy.

Przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie naszego województwa i pochodzących z krajów spoza UE.

Do końca 2020 roku potrwają przygotowania do uruchomienia systemu.
Natomiast już w listopadzie rozpoczną się pierwsze bezpłatne kursy języka polskiego z udziałem młodzieży m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji - głównie uczniów szkół średnich i studentów.

Całkowity budżet projektu to 1 331 709,60 złotych.

Warto dodać, iż już dziś Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód do końca roku prowadzi Punkt Informacyjno - Doradczy dla Cudzoziemców przy ul. Sienkiewicza 78A w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" - także współfinansowanego ze środków FAMI.
W Punkcie tym od maja 2019 r. udzielono kilku tysięcy porad dla ponad tysiąca cudzoziemców głównie z Ukrainy, Białorusi, Kazachastanu, Mołdawii, Rosji, ale też wielu innych krajów jak np. Bangladeszu, Indii, Wietnamu, RPA, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Chile, Brazylii i in.

Dzięki nowemu projektowi cudzoziemcy przez kolejne lata będą mogli liczyć na bezpłatne wsparcie zw. z adaptacją do życia w Polsce.

Już dziś zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkie osoby zainteresowane naszym nowym przedsięwzięciem!

Krzysztof Kalita - koordynator projektu

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców - ogłoszenia i zamówienia